Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatscourant 2018, 35540Benoemingen en ontslagen

Besluit van 15 juni 2018 houdende herbenoeming van een aantal leden van de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, gedaan in overeenstemming met de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, van 7 juni 2018, nr. 1345228, directie Onderzoek en Wetenschapsbeleid:

Gelet op artikel 11 van de Kaderwet adviescolleges en artikel 1 van de Wet Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Voor de periode van 1 augustus 2018 tot en met 31 juli 2022 te herbenoemen als lid van de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie:

  • prof. dr. R. Cools te Nijmegen.

  • prof. dr. ir. T.H.J.J. van der Hagen te Delft.

Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Wassenaar, 15 juni 2018

Willem-Alexander

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven