Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MaastrichtStaatscourant 2018, 34788VerkeersbesluitenTijdelijke verkeersmaatregel Ironman

Logo Maastricht

Ruimte / Mobiliteit / 2018-17745

Gemeente Maastricht

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Overwegende, dat jaarlijks het duursportevenement Ironman in Maastricht en regio wordt gehouden;

dat voor dit evenement in Maastricht een aantal verkeersmaatregelen worden genomen;

dat deze maatregelen gelden op de dag dat het evenement wordt gehouden;

dat deze maatregelen de komende drie jaren voor dit evenement gelden;

dat de bereikbaarheid van de hulpdiensten zoveel mogelijk moet worden gewaarborgd en daarmee de veiligheid van de inwoners van Maastricht;

dat er zo min mogelijk overlast mag ontstaan voor bewoners dicht bij het evenementengebied, maar dat dit in evenwicht is met de eventuele overlast door de opgelegde beperkingen;

dat de bereikbaarheid voor bezoekers van het evenement wordt gewaarborgd en duidelijk is;

dat de calamiteitenroutes te allen tijde vrij moeten blijven van foutief geparkeerde auto’s;

dat de winkels aan de Franciscus Romanusweg (waaronde de Mediamarkt) bereikbaar moeten blijven;

dat uit oogpunt van het verzekeren van veiligheid op de weg, het beschermen van de weggebruikers en passagiers, het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan, het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer en het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade het gewenst is om voornoemde periode verkeersmaatregelen te nemen;

dat dit inhoudt dat de hieronder vermelde wegen (geheel of gedeeltelijk) gesloten worden verklaard voor voertuigen en/of dat hiervoor een parkeerverbod van kracht zal zijn;

dat er doorsteekmogelijkheden zijn geregeld waarbij verkeersregelaars worden ingezet;

dat de maatregelen zijn weergegeven op de bijgevoegde tekeningen als behorend bij dit verkeersbesluit;

dat betreffende straten in beheer en onderhoud zijn bij de gemeente Maastricht;

dat te nemen verkeersmaatregelen besproken zijn met de Districtchef van politiedistrict Maastricht;

gelet op het gestelde in CROW publicaties 96a/b omleidingen en tijdelijke bewegwijzering;

gelet op het bepaalde in de artikelen 15 en 18 van de Wegenverkeerswet 1994 en artikel 37 van het “Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer” en paragraaf 4 van de Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens;

BESLUITEN

 

 • 1.

  door het plaatsen van de borden A1 van Bijlage I van het RVV 1990 de maximumsnelheid in te stellen op eerst 50 km/u en vervolgens naar 30 km/u voor de Bergerstraat vanaf de Molenweg en de Rijksweg tot aan de Grote Straat;

 • 2.

  door het plaatsen van de borden A1 van Bijlage I van het RVV 1990 de maximumsnelheid in te stellen op 30 km/u voor:

  - de Maasboulevard, net voor de Hoge Brug in noordelijke richting en net voor de Sint Teunisstraat in zuidelijke richting;

  - de Meerssenerweg, ter hoogte van de aansluiting met het Kemenadeplein en de Balijeweg;

  - de Frontensingel, net na het grote parkeerterrein in noordelijke richting;

 • 3.

  door het plaatsen van de borden C1 van Bijlage I van het RVV 1990 de volgende wegen of weggedeelte(n) gesloten te verklaren in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee op de dag van het evenement:

Ten behoeve van de fietsroute

- De Molenweg, tussen de Longinastraat en de IJzerenkuilenweg;

- De IJzerenkuilenweg, tussen de Molenweg en de Oliebergweg;

- De Oliebergweg;

- De Oliemolenweg;

- De Dellenweg;

- Gemeentebroek;

- De Geulweg, tussen Gemeentebroek en de Geulhemmerweg;

- De Geulhemmerweg;

- De Grotestraat, tussen de Geulhemmerweg en de Oude Kerkstraat;

- De Oude Kerkstraat, tussen de Grote straat en de Schone Poel;

- De Schone Poel, tussen de Oude Kerkstraat en de Schansweg;

- De Rijksweg, ter hoogte van de doorsteek naar de Hooverenweg;

- De Peutgensweg;

- De Bemelerweg, tussen de Peutgensweg en de Oude Akerstraat;

- De Oude Akerstraat;

- De Bemelerberg;

- De Gasthuis, tussen de Bemelerberg en de Keerderweg;

- De Keerderweg;

- De Keunestraat;

- De Limburgerstraat, tussen de Keunestraat en  de Fommestraat;

- De Achterweg, tussen de Fommestraat en de Einderweg;

- De Honthem, tussen de Einderweg en de Honthemmerweg;

- De Honthemmerweg;

- De Dorpsstraat, tussen de Honthemmerweg en de Schampeljoensteeg;

- De Schampeljoensteeg tussen de Dorpsstraat en de Leisendelweg ;

- De Leisendelweg;

- Het Buitenend, tussen de Leisendelweg en de Libekerstraat;

- De Libekerstraat;

- De Libeek;

- De Heiweg;

- De Kommelsweg, vanaf de Withuis;

- De Rijksweg ter hoogte van de Steenbergweg;

- De afslag van de Rijksweg naar de A2;

- De Pisartlaan;

- De Ingenieur Rocourstraat, tussen de Pisartlaan en de Muggenweg;

- De Muggenweg;

- De Voerstraat;

- De Kapelkesstraat;

- De Leentjesweg;

- De Schansweg, tussen de Leentjesweg en de grens Nederland/Belgie;

- De Bosscherweg, ter hoogte van de Voedingskanaalweg;

- De Bosscherweg, ter hoogte van de afrit Noorderbrug;

- De Boschstraat, tussen Achter de Barakken en de Sint Teunisstraat, met uitzonderling van lijnbussen;

- De Boschstraat, tussen Achter de Barakken en de Markt;

- De Frontensingelsingel, tussen het grote parkeerterrein en de Boschstraat;

- De Gubbelstraat;

- De Kleine Gracht;

- De Maaspromenade, tussen de Kleine Gracht en de Wilhelminabrug;

- De Maasboulevard, ter hoogte van de Maastrichter Grachtstraat in zuidelijke richting;

- De toegang op de Maasboulevard naar Nautica Jansen;

- De wilhelminabrug;

- De Borgharenweg, tussen de Willem Alexanderweg en de Balijeweg;

- De Balijeweg;

- Het zuidelijke deel van het Kemenadeplein;

- De Kasteel Erensteinstraat;

- De Severenstraat;

- De Longinastraat;

 

Ten behoeve van de looproute

- De Grote Gracht, tussen de Helmstraat en de Markt;

- De Helmstraat;

- De oostelijke kant van het Vrijthof;

- De Bredestraat;

- De westelijke kant van het Onze Lieve Vrouwenplein;

- De Cortenstraat;

- De Maastrichter Heidenstraat;

- De Sint Pieterstraat, tussen de Kleine Looiersstraat en de Maastrichter Heidenstraat;

- De Begijnenstraat;

- De Sint Pieterskade;

- De parallelle weg van de Prins Bisschopsingel, tussen de Sint Pieterskade en de Sint Lambertuslaan;

- De Graaf van Waldeckstraat;

- De Sint Lambertuslaan, tussen de Papenweg en de Graaf van Waldeckstraat;

- De Papenweg;

- De Burgemeester Ceulenstraat, tussen de Bergweg en de Papenweg;

- De Bergweg, tussen de Burgemeester Ceulenstraat en de Observantenweg;

- De Observantenweg ;

- De Mergelweg, tussen huisnummer 245 en de Observantenweg;

- De Drabbelstraat;

- De Meesenbroekweg, tussen de Drabbelstraat en de Laan van Brunswijk;

- Het Gerlachuspad, tussen de Gerlachusbrug en de Meesenbroekweg;

- De Laan van Brunswijk;

- Het Theresiapad;

- De Theresiabrug;

- De Champs Elyseesweg, tussen de Theresiabrug en de Prins Bisschopsingel;

- De parallelle weg van de Prins Bisschopsingel tussen de Champs Elyseesweg en de Jekerweg;

- De Jekerweg, tussen de Prins Bisschopsingel en de Wijngaardstraat;

- Het noordelijke deel van de Wijngaardstraat;

- De Recollectenweg;

- De Ursulinenweg, tussen de Recollectenweg en de Lage Kanaaldijk;

- De Lage Kanaaldijk, tussen de Ursulinenweg en de Sint Lambertuslaan;

- De Graanmarkt, tussen Het Bat en het Onze Lieve Vrouweplein;

- Het Bat, tussen Onze Lieve Vrouwenwal en de Graanmarkt;

- De Maasboulevard, vanaf de Graanmarkt in noordelijke richting;

- De Wilhelminabrug, vanaf de Hoenderstraat;

 • 4.

  door het plaatsen van de borden C2, C3 en C4 van Bijlage I van het RVV 1990 aan te wijzen als eenrichtingsweg, gesloten te verklaren voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee op de dag van het evenement:

  - De Rijksweg, tussen de Peutgensweg en de Grote Straat, in de richting van de Peutgensweg;

  - De doorsteek tussen de Kommelsweg en Withuis, in de richting van de Kommelsweg;

  - De Rijksweg tussen de Kommelsweg en de Beukenlaan, in de richting van de Beukenlaan;

  - Uit de Pateel, tussen de Steenbergerweg en de Sint Geertruiderweg, in de richting van de Steenberg;

  - De Bosscherweg, tussen de Noorderbrug en de grens Nederland/België, in de richting van de Noorderbrug;

  - De Franciscus Romanusweg, tussen de Francois de Veyestraat en de Wilhelminabrug, in de richting van de Francois de Veyestraat;

  - De Wilhelminabrug, tussen de Sint Maartenslaan en de Franciscus Romanusweg, in de richting van de Franciscus Romanusweg;

 • 5.

  door het plaatsen van het bord D2 en D3 van Bijlage I van het RVV 1990 bestuurders te gebieden het bord voorbij te gaan aan de zijde(n) die de pijl aangeeft:

  - op de Prins Bisschopsingel, tussen de Champs Elyseesweg en de Jekerweg;

  - op de Fransensingel, net voor de aansluiting met de Boschstraat;

  - op de Maasboulevard, net voor de aansluiting met de Boschstraat;

  - op de Maasboulevard, ter hoogte van de Sint Teunisstraat;

  - op de Franciscus Romanusweg, ter hoogte van de Borgharenweg;

  - op de Borgharenweg, net voor de aansluiting met de Willem Alexanderweg;

  - op de Willem Alexanderweg, net voor de aansluiting met de Borgharenweg;

 • 6.

  door het plaatsen van de borden E1 van Bijlage I van het RVV 1990 een parkeerverbod in te stellen op de dag van het evenement voor:

  - de oostzijde van de Grote Straat, tussen de Geulhemmerweg en de Oude Kerkstraat;

  - beide zijden van de Oude Kerkstraat, tussen de Grote Straat en de Schansweg;

  - de noordkant van de Schansweg, tussen de Oude Kerkstraat en huisnummer 9;

  - beide zijden van de Keunsestraat, tussen de Limburgerstraat en de Kapelweg;

  - beide zijden van de Libekerstraat, tussen de Tiendstraat en de Schoolstraat;

  - beide zijden van de Ingenieur Rocourstraat, tussen de Pisartlaan en de Muggenweg;

  - de noordzijde van de Longinastraat;

  - de zuidelijke kant van de Severenstraat, tussen de Kasteel Hillenraadweg en de Stadionweg;

  - de zuidelijke kant van het Kemenadeplein;

  - de zuidelijke kant vande Balijeweg, tussen de Willem Alexanderweg en de Populierweg;

  7. door het plaatsen van de borden E1 van Bijlage I van het RVV 1990 en onderborden een parkeerverbod in te stellen op de dag van het evenement tussen 6 uur en 1 uur van de volgende dag voor:

  - de westzijde van de Sint Pieterskade, tussen de Van Heylerhofflaan en de poort bij de parkeerplaats;

  - de parkeerplaats aan de Sint Pieterskade ten zuiden van Vijfkoppen ;

  - beide zijden van de Papenweg, tussen de Sint Lambertuslaan en de Sint Amandusstraat;

  - de westzijde van de Papenweg, tussen de Sint Amandusstraat en de Burgemeester Ceulenstraat;

  - beide zijden van de Luikerweg, tussen de Mosasourusweg en de Observantenweg;

  - beide zijden van de Mergelweg, tussen de Luikerweg en de laan van Brunswijk;

  - beide zijden van de Observantenweg, tussen de Luikerweg en de Bergweg;

 • 8.

  door het plaatsen van de borden F1 van Bijlage I van het RVV 1990 een verbod in te stellen voor motorvoertuigen om elkaar onderling in te halen op de Maasboulevard, net voor de kruising met de rivier de Jeker, in noordelijke richting.

Maastricht, 12 juni 2018

Namens het college van burgemeester en wethouders van Maastricht,

Wethouder Duurzaamheid, Mobiliteit en Kenniseconomie,

voor deze,

Teammanager Mobiliteit,

E. Westbroek

Dit besluit is op de in de gemeente gebruikelijke wijze ter openbare kennis gebracht van 21 juni 2018 tot en met 2 augustus 2018, waarvan mededeling is gedaan in de Staatscourant van 21 juni 2018.

 

Bezwaar en voorlopige voorziening

Op grond van het bepaalde in de artikelen 8:1 juncto artikel 7:1 juncto artikel 6:4 van de Awb kan, door degenen wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen een termijn van zes weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt c.q. is verzonden of uitgereikt, bij ons college een bezwaarschrift worden ingediend.

U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen.

Als u het bezwaarschrift digitaal wilt indienen, kunt u dit doen via www.gemeentemaastricht.nl/bezwaar. U vindt hier een formulier waarmee u bezwaar kunt maken.

U kunt het bezwaarschrift ook per post indienen.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

. de naam en het adres van de indiener;

. de dagtekening;

. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

. de gronden van het bezwaar.

Wij verzoeken u in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en (zo mogelijk) uw

e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van Burgemeester en wethouders van Maastricht, Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht.

Het indienen van bezwaar heeft geen schorsende werking. Om de inwerkingtreding van het besluit en de gevolgen daarvan op te schorten kan om een voorlopige voorziening worden verzocht. Het verzoek om een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, bestuursrecht, postbus 950 te 6040 AZ te Roermond.

Van de verzoeker van een voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Bijlage