Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatscourant 2018, 34682Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 7 juni 2018, nr. DUO/OND-2018/4968 houdende vaststelling van de elementcodetabel, opleidingencodetabel, vakcodetabel en examenonderdelencodetabel voor school- en studiejaar 2018–2019 (Regeling codetabellen school- en studiejaar 2018–2019)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Gelet op artikel 103b, derde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs, artikel 164a, derde lid, van de Wet op de expertisecentra en de artikelen 2.3.6a, derde lid, en 2.5.5a, derde lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs;

Besluit:

Artikel 1. Vaststelling elementcodetabel VO en VSO schooljaar 2018–2019

Ten behoeve van de telling per 1 oktober 2018 van leerlingen in het voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs voor het schooljaar 2018–2019 geldt de elementcodetabel die is opgenomen in bijlage I bij deze regeling.

Artikel 2. Vaststelling opleidingencodetabel volwasseneneducatie schooljaar 2018–2019

Ten behoeve van de regionale opleidingencentra, bedoeld in artikel 1.3.1 van de Wet educatie en beroepsonderwijs, geldt voor wat betreft de volwasseneneducatie, voor het schooljaar 2018–2019 de opleidingencodetabel die is opgenomen in bijlage II bij deze regeling.

Artikel 3. Vaststelling vakcodetabel VO, VSO en volwasseneneducatie schooljaar 2018–2019

Ten behoeve van de scholen voor voortgezet onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en de regionale opleidingencentra, bedoeld in artikel 1.3.1 en 1.4a.1 van de Wet educatie en beroepsonderwijs, geldt voor wat betreft de volwasseneneducatie, voor het schooljaar 2018–2019 de vakcodetabel die is opgenomen in de bijlage III bij deze regeling.

Artikel 4. Vaststelling generieke examenonderdelencodetabel MBO studiejaar 2018–2019

Ten behoeve van de instellingen bedoeld in artikel 1.1.1. onderdeel b en artikel 1.4.1 van de Wet educatie en beroepsonderwijs geldt voor wat betreft het beroepsonderwijs, voor het studiejaar 2018–2019 de examenonderdelencodetabel die is opgenomen in bijlage IV bij deze regeling

Artikel 5. Intrekking

De Regeling codetabellen voor het school- en studiejaar 2017–2018 wordt ingetrokken met ingang van 1 augustus 2018.

Artikel 6. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2018.

Artikel 7. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling codetabellen school- en studiejaar 2018–2019.

Deze regeling zal met bijlagen en toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven

BIJLAGE I, BEHORENDE BIJ ARTIKEL 1 VAN DE REGELING CODETABELLEN SCHOOL- EN STUDIEJAAR 2018–2019

Elementcodetabel VO en VSO schooljaar 2018–2019

Registratie

Korte Omschrijving

Jaar1

Jaar2

Jaar3

Jaar4

Jaar5

Jaar6

Code

             

0011

Ljvb op HAVO/VMBO-Th/Gm Lw

1

2

       

0012

Ljvb op VMBO-Gm Lw

1

2

       

0013

Ljvb op VMBO-Th/Gm Lw

1

2

       

0015

Ljvb op VWO/HAVO

1

2

3

     

0016

Ljvb op VWO/HAVO/VMBO-Th/Gm Lw

1

2

       

0017

Ljvb op VWO

1

2

3

     

0022

Ljvb op HAVO/VMBO-Alle Lw

1

2

       

0023

Ljvb op VMBO-Alle Lw

1

2

       

0024

Ljvb op VWO/HAVO/VMBO-Alle Lw

1

2

       

0031

Ljvb op VMBO-BBg Lw

1

2

       

0032

Ljvb op VMBO-Kbg Lw

1

2

       

0033

Ljvb op VMBO-Bbg/Kbg Lw

1

2

       

0041

Lj LWOO vb op Bbg Lw

1

2

       

0042

Lj LWOO vb op Gm Lw

1

2

       

0043

Lj LWOO vb op Kbg Lw

1

2

       

0044

Lj LWOO vb op Th/Gm Lw

1

2

       

0045

Lj LWOO vb op Bbg/Kbg Lw

1

2

       

0046

Lj LWOO vb op Alle Lw

1

2

       

0090

Praktijkonderwijs

1

2

3

4

5

6

0100

VWO-ATHENEUMSTROOM

1

2

3

     

0170

VWO-ATH Prf Nat/Tech

     

4

5

6

0171

VWO-ATH Prf Nat/Gezond

     

4

5

6

0172

VWO-ATH Prf Ec/Maat

     

4

5

6

0173

VWO-ATH Prf Cul/Maat

     

4

5

6

0174

VWO-ATH Prf Nat/Tech & Nat/Gezond

     

4

5

6

0175

VWO-ATH Prf Nat/Tech & Ec/Maat

     

4

5

6

0176

VWO-ATH Prf Nat/Tech & Cul/Maat

     

4

5

6

0177

VWO-ATH Prf Nat/Gezond & Cul/Maat

     

4

5

6

0178

VWO-ATH Prf Nat/Gezond & Ec/Maat

     

4

5

6

0179

VWO-ATH Prf Ec/Maat & Cul/Maat

     

4

5

6

0200

VWO-GYMNASIUMSTROOM

1

2

3

     

0270

VWO-GYM Prf Nat/Tech

     

4

5

6

0271

VWO-GYM Prf Nat/Gezond

     

4

5

6

0272

VWO-GYM Prf Ec/Maat

     

4

5

6

0273

VWO-GYM Prf Cul/Maat

     

4

5

6

0274

VWO-GYM Prf Nat/Tech & Nat/Gezond

     

4

5

6

0275

VWO-GYM Prf Nat/Tech & Ec/Maat

     

4

5

6

0276

VWO-GYM Prf Nat/Tech & Cul/Maat

     

4

5

6

0277

VWO-GYM Prf Nat/Gezond & Cul/Maat

     

4

5

6

0278

VWO-GYM Prf Nat/Gezond & Ec/Maat

     

4

5

6

0279

VWO-GYM Prf Ec/Maat & Cul/Maat

     

4

5

6

0300

HAVO

1

2

3

     

0370

HAVO Prf Nat/Tech

     

4

5

 

0371

HAVO Prf Nat/Gezond

     

4

5

 

0372

HAVO Prf Ec/Maat

     

4

5

 

0373

HAVO Prf Cul/Maat

     

4

5

 

0374

HAVO Prf Nat/Tech & Nat/Gezond

     

4

5

 

0375

HAVO Prf Nat/Tech & Ec/Maat

     

4

5

 

0376

HAVO Prf Nat/Tech & Cul/Maat

     

4

5

 

0377

HAVO Prf Nat/Gezond & Cul/Maat

     

4

5

 

0378

HAVO Prf Nat/Gezond & Ec/Maat

     

4

5

 

0379

HAVO Prf Ec/Maat & Cul/Maat

     

4

5

 

0400

MAVO/Theor Lw-VMBO

1

2

 

4

   

0470

MAVO/Theor Lw-Profiel Techniek

   

3

4

   

0471

MAVO/Theor Lw-Profiel Zorg en Welzijn

   

3

4

   

0472

MAVO/Theor Lw-Profiel Economie

   

3

4

   

0473

MAVO/Theor Lw-Profiel Landbouw

   

3

4

   

0700

International Baccalaureate middle years programme

1

2

3

4

5

 

0800

International Baccalaureate diplom programme

       

5

6

0801

International Baccalaureate diplom programme Dutch Residents

       

5

6

0802

European Secondary School ESS 1-5

1

2

3

4

5

 

0803

European Secondary School ESS 6-7

       

5

6

0804

International Baccalaureate Career-related programme

       

5

6

1393

LWOO KRBvrt Algemeen Leerjaar

1

2

       

1394

LWOO Maritiem en techniek Algemeen Leerjaar

1

2

       

1397

LWOO Hvs Algemeen Leerjaar

1

2

       

1908

VBO Hvs Algemeen Leerjaar

1

2

       

1915

VBO KRBvrt Algemeen Leerjaar

1

2

       

1916

VMBO Maritiem en techniek Algemeen Leerjaar

1

2

       

2210

LWOO MAVO/Theor Lw

1

2

 

4

   

2211

LWOO/Theor Lw-Profiel Techniek

   

3

4

   

2212

LWOO/Theor Lw-Profiel Zorg en Welzijn

   

3

4

   

2213

LWOO/Theor Lw-Profiel Economie

   

3

4

   

2214

LWOO/Theor Lw-Profiel Landbouw

   

3

4

   

2311

LWOO Gemengde Lw Tech Bouw

     

4

   

2312

LWOO Gemengde Lw Tech Metaal

     

4

   

2313

LWOO Gemengde Lw Tech Elektro

     

4

   

2314

LWOO Gemengde Lw Tech Vrtgn

     

4

   

2315

LWOO Gemengde Lw Tech Instal

     

4

   

2316

LWOO Gemengde Lw Grafimedia

     

4

   

2317

LWOO Gemengde Lw Tech T & L

     

4

   

2318

LWOO Gemengde Lw Tech KRBvrt

     

4

   

2319

LWOO Gemengde Lw Tech Hvs

     

4

   

2320

LWOO Gemengde Lw Tech M & T

     

4

   

2321

LWOO Gemengde Lw Tech ME-ISP

     

4

   

2322

LWOO Gemengde Lw Tech IE-ISP

     

4

   

2323

LWOO Gemengde Lw Tech BB-ISP

     

4

   

2331

LWOO Gemengde Lw ZrgWlz Vz Alg

     

4

   

2332

LWOO Gemengde Lw ZrgWlz Uit Vz

     

4

   

2341

LWOO Gemengde Lw ZrgWlz ZW-ISP

     

4

   

2351

LWOO Gemengde Lw Ec Admin

     

4

   

2352

LWOO Gemengde Lw Ec H & V

     

4

   

2353

LWOO Gemengde Lw Ec M & C

     

4

   

2354

LWOO Gemengde Lw Ec Cons

     

4

   

2361

LWOO Gemengde Lw Ec CB-ISP

     

4

   

2362

LWOO Gemengde Lw Ec HA-ISP

     

4

   

2371

LWOO Gemengde Lw Landb LNO

     

4

   

2381

LWOO Gemengde Lw Landb LB-ISP

     

4

   

2411

LWOO Kaderbg Lw Tech Bouw

     

4

   

2412

LWOO Kaderbg Lw Tech Metaal

     

4

   

2413

LWOO Kaderbg Lw Tech Elektro

     

4

   

2414

LWOO Kaderbg Lw Tech Vrtgn

     

4

   

2415

LWOO Kaderbg Lw Tech Instal

     

4

   

2416

LWOO Kaderbg Lw Grafimedia

     

4

   

2417

LWOO Kaderbg Lw Tech T & L

     

4

   

2418

LWOO Kaderbg Lw Tech KRBvrt

     

4

   

2419

LWOO Kaderbg Lw Tech Hvs

     

4

   

2420

LWOO Kaderbg Lw Tech M & T

     

4

   

2421

LWOO Kaderbg Lw Tech ME-ISP

     

4

   

2422

LWOO Kaderbg Lw Tech IE-ISP

     

4

   

2423

LWOO Kaderbg Lw Tech BB-ISP

     

4

   

2431

LWOO Kaderbg Lw ZrgWlz Vz Alg

     

4

   

2432

LWOO Kaderbg Lw ZrgWlz Uit Vz

     

4

   

2441

LWOO Kaderbg Lw ZrgWlz ZW-ISP

     

4

   

2451

LWOO Kaderbg Lw Ec Admin

     

4

   

2452

LWOO Kaderbg Lw Ec H & V

     

4

   

2453

LWOO Kaderbg Lw Ec M & C

     

4

   

2454

LWOO Kaderbg Lw Ec Cons

     

4

   

2461

LWOO Kaderbg Lw Ec CB-ISP

     

4

   

2462

LWOO Kaderbg Lw Ec HA-ISP

     

4

   

2471

LWOO Kaderbg Lw Landb LNO

     

4

   

2481

LWOO Kaderbg Lw Landb LB-ISP

     

4

   

2511

LWOO Basisbg Lw Tech Bouw

     

4

   

2512

LWOO Basisbg Lw Tech Metaal

     

4

   

2513

LWOO Basisbg Lw Tech Elektro

     

4

   

2514

LWOO Basisbg Lw Tech Vrtgn

     

4

   

2515

LWOO Basisbg Lw Tech Instal

     

4

   

2516

LWOO Basisbg Lw Grafimedia

     

4

   

2517

LWOO Basisbg Lw Tech T & L

     

4

   

2518

LWOO Basisbg Lw Tech KRBvrt

     

4

   

2519

LWOO Basisbg Lw Tech Hvs

     

4

   

2520

LWOO Basisbg Lw Tech M & T

     

4

   

2521

LWOO Basisbg Lw Tech ME-ISP

     

4

   

2522

LWOO Basisbg Lw Tech IE-ISP

     

4

   

2523

LWOO Basisbg Lw Tech BB-ISP

     

4

   

2531

LWOO Basisbg Lw ZrgWlz Vz Alg

     

4

   

2532

LWOO Basisbg Lw ZrgWlz Uit Vz

     

4

   

2541

LWOO Basisbg Lw ZrgWlz ZW-ISP

     

4

   

2551

LWOO Basisbg Lw Ec Admin

     

4

   

2552

LWOO Basisbg Lw Ec H & V

     

4

   

2553

LWOO Basisbg Lw Ec M & C

     

4

   

2554

LWOO Basisbg Lw Ec Cons

     

4

   

2561

LWOO Basisbg Lw Ec CB-ISP

     

4

   

2562

LWOO Basisbg Lw Ec HA-ISP

     

4

   

2571

LWOO Basisbg Lw Landb LNO

     

4

   

2581

LWOO Basisbg Lw Landb LB-ISP

     

4

   

2611

LWOO Basisbg Lw LWT Tech Bouw

     

4

   

2612

LWOO Basisbg Lw LWT Tech Metaal

     

4

   

2613

LWOO Basisbg Lw LWT Tech Elektro

     

4

   

2614

LWOO Basisbg Lw LWT Tech Vrtgn

     

4

   

2615

LWOO Basisbg Lw LWT Tech Instal

     

4

   

2616

LWOO Basisbg Lw LWT Grafimedia

     

4

   

2617

LWOO Basisbg Lw LWT Tech T & L

     

4

   

2618

LWOO Basisbg Lw LWT Tech KRBvrt

     

4

   

2619

LWOO Basisbg Lw LWT Tech Hvs

     

4

   

2620

LWOO Basisbg Lw LWT Tech M & T

     

4

   

2621

LWOO Basisbg Lw LWT Tech ME-ISP

     

4

   

2622

LWOO Basisbg Lw LWT Tech IE-ISP

     

4

   

2623

LWOO Basisbg Lw LWT Tech BB-ISP

     

4

   

2631

LWOO Basisbg Lw LWT ZrgWlz Vz Alg

     

4

   

2632

LWOO Basisbg Lw LWT ZrgWlz Uit Vz

     

4

   

2641

LWOO Basisbg Lw LWT ZrgWlz ZW-ISP

     

4

   

2651

LWOO Basisbg Lw LWT Ec Admin

     

4

   

2652

LWOO Basisbg Lw LWT Ec H & V

     

4

   

2653

LWOO Basisbg Lw LWT Ec M & C

     

4

   

2654

LWOO Basisbg Lw LWT Ec Cons

     

4

   

2661

LWOO Basisbg Lw LWT Ec CB-ISP

     

4

   

2662

LWOO Basisbg Lw LWT Ec HA-ISP

     

4

   

2671

LWOO Basisbg Lw LWT Landb LNO

     

4

   

2681

LWOO Basisbg Lw LWT Landb LB-ISP

     

4

   

2711

VMBO Gemengde Lw Tech Bouw

     

4

   

2712

VMBO Gemengde Lw Tech Metaal

     

4

   

2713

VMBO Gemengde Lw Tech Elektro

     

4

   

2714

VMBO Gemengde Lw Tech Vrtgn

     

4

   

2715

VMBO Gemengde Lw Tech Instal

     

4

   

2716

VMBO Gemengde Lw Grafimedia

     

4

   

2717

VMBO Gemengde Lw Tech T & L

     

4

   

2718

VMBO Gemengde Lw Tech KRBvrt

     

4

   

2719

VMBO Gemengde Lw Tech Hvs

     

4

   

2720

VMBO Gemengde Lw Tech M & T

     

4

   

2721

VMBO Gemengde Lw Tech ME-ISP

     

4

   

2722

VMBO Gemengde Lw Tech IE-ISP

     

4

   

2723

VMBO Gemengde Lw Tech BB-ISP

     

4

   

2731

VMBO Gemengde Lw ZrgWlz Vz Alg

     

4

   

2732

VMBO Gemengde Lw ZrgWlz Uit Vz

     

4

   

2741

VMBO Gemengde Lw ZrgWlz ZW-ISP

     

4

   

2751

VMBO Gemengde Lw Ec Admin

     

4

   

2752

VMBO Gemengde Lw Ec H & V

     

4

   

2753

VMBO Gemengde Lw Ec M & C

     

4

   

2754

VMBO Gemengde Lw Ec Cons

     

4

   

2761

VMBO Gemengde Lw Ec CB-ISP

     

4

   

2762

VMBO Gemengde Lw Ec HA-ISP

     

4

   

2771

VMBO Gemengde Lw Landb LNO

     

4

   

2781

VMBO Gemengde Lw Landb LB-ISP

     

4

   

2811

VMBO Kaderbg Lw Tech Bouw

     

4

   

2812

VMBO Kaderbg Lw Tech Metaal

     

4

   

2813

VMBO Kaderbg Lw Tech Elektro

     

4

   

2814

VMBO Kaderbg Lw Tech Vrtgn

     

4

   

2815

VMBO Kaderbg Lw Tech Instal

     

4

   

2816

VMBO Kaderbg Lw Grafimedia

     

4

   

2817

VMBO Kaderbg Lw Tech T & L

     

4

   

2818

VMBO Kaderbg Lw Tech KRBvrt

     

4

   

2819

VMBO Kaderbg Lw Tech Hvs

     

4

   

2820

VMBO Kaderbg Lw Tech M & T

     

4

   

2821

VMBO Kaderbg Lw Tech ME-ISP

     

4

   

2822

VMBO Kaderbg Lw Tech IE-ISP

     

4

   

2823

VMBO Kaderbg Lw Tech BB-ISP

     

4

   

2831

VMBO Kaderbg Lw ZrgWlz Vz Alg

     

4

   

2832

VMBO Kaderbg Lw ZrgWlz Uit Vz

     

4

   

2841

VMBO Kaderbg Lw ZrgWlz ZW-ISP

     

4

   

2851

VMBO Kaderbg Lw Ec Admin

     

4

   

2852

VMBO Kaderbg Lw Ec H & V

     

4

   

2853

VMBO Kaderbg Lw Ec M & C

     

4

   

2854

VMBO Kaderbg Lw Ec Cons

     

4

   

2861

VMBO Kaderbg Lw Ec CB-ISP

     

4

   

2862

VMBO Kaderbg Lw Ec HA-ISP

     

4

   

2871

VMBO Kaderbg Lw Landb LNO

     

4

   

2881

VMBO Kaderbg Lw Landb LB-ISP

     

4

   

2911

VMBO Basisbg Lw Tech Bouw

     

4

   

2912

VMBO Basisbg Lw Tech Metaal

     

4

   

2913

VMBO Basisbg Lw Tech Elektro

     

4

   

2914

VMBO Basisbg Lw Tech Vrtgn

     

4

   

2915

VMBO Basisbg Lw Tech Instal

     

4

   

2916

VMBO Basisbg Lw Grafimedia

     

4

   

2917

VMBO Basisbg Lw Tech T & L

     

4

   

2918

VMBO Basisbg Lw Tech KRBvrt

     

4

   

2919

VMBO Basisbg Lw Tech Hvs

     

4

   

2920

VMBO Basisbg Lw Tech M & T

     

4

   

2921

VMBO Basisbg Lw Tech ME-ISP

     

4

   

2922

VMBO Basisbg Lw Tech IE-ISP

     

4

   

2923

VMBO Basisbg Lw Tech BB-ISP

     

4

   

2931

VMBO Basisbg Lw ZrgWlz Vz Alg

     

4

   

2932

VMBO Basisbg Lw ZrgWlz Uit Vz

     

4

   

2941

VMBO Basisbg Lw ZrgWlz ZW-ISP

     

4

   

2951

VMBO Basisbg Lw Ec Admin

     

4

   

2952

VMBO Basisbg Lw Ec H & V

     

4

   

2953

VMBO Basisbg Lw Ec M & C

     

4

   

2954

VMBO Basisbg Lw Ec Cons

     

4

   

2961

VMBO Basisbg Lw Ec CB-ISP

     

4

   

2962

VMBO Basisbg Lw Ec HA-ISP

     

4

   

2971

VMBO Basisbg Lw Landb LNO

     

4

   

2981

VMBO Basisbg Lw Landb LB-ISP

     

4

   

3011

VMBO Basisbg Lw LWT Tech Bouw

     

4

   

3012

VMBO Basisbg Lw LWT Tech Metaal

     

4

   

3013

VMBO Basisbg Lw LWT Tech Elektro

     

4

   

3014

VMBO Basisbg Lw LWT Tech Vrtgn

     

4

   

3015

VMBO Basisbg Lw LWT Tech Instal

     

4

   

3016

VMBO Basisbg Lw LWT Grafimedia

     

4

   

3017

VMBO Basisbg Lw LWT Tech T & L

     

4

   

3018

VMBO Basisbg Lw LWT Tech KRBvrt

     

4

   

3019

VMBO Basisbg Lw LWT Tech Hvs

     

4

   

3020

VMBO Basisbg Lw LWT Tech M & T

     

4

   

3021

VMBO Basisbg Lw LWT Tech ME-ISP

     

4

   

3022

VMBO Basisbg Lw LWT Tech IE-ISP

     

4

   

3023

VMBO Basisbg Lw LWT Tech BB-ISP

     

4

   

3031

VMBO Basisbg Lw LWT ZrgWlz Vz Alg

     

4

   

3032

VMBO Basisbg Lw LWT ZrgWlz Uit Vz

     

4

   

3041

VMBO Basisbg Lw LWT ZrgWlz ZW-ISP

     

4

   

3051

VMBO Basisbg Lw LWT Ec Admin

     

4

   

3052

VMBO Basisbg Lw LWT Ec H & V

     

4

   

3053

VMBO Basisbg Lw LWT Ec M & C

     

4

   

3054

VMBO Basisbg Lw LWT Ec Cons

     

4

   

3061

VMBO Basisbg Lw LWT Ec CB-ISP

     

4

   

3062

VMBO Basisbg Lw LWT Ec HA-ISP

     

4

   

3071

VMBO Basisbg Lw LWT Landb LNO

     

4

   

3081

VMBO Basisbg Lw LWT Landb LB-ISP

     

4

   

3111

LWOO Basisbg Lw ENT Tech Bouw

     

4

   

3112

LWOO Basisbg Lw ENT Tech Metaal

     

4

   

3113

LWOO Basisbg Lw ENT Tech Elektro

     

4

   

3114

LWOO Basisbg Lw ENT Tech Vrtgn

     

4

   

3115

LWOO Basisbg Lw ENT Tech Instal

     

4

   

3116

LWOO Basisbg Lw ENT Grafimedia

     

4

   

3117

LWOO Basisbg Lw ENT Tech T & L

     

4

   

3118

LWOO Basisbg Lw ENT Tech KRBvrt

     

4

   

3119

LWOO Basisbg Lw ENT Tech Hvs

     

4

   

3120

LWOO Basisbg Lw ENT Tech M & T

     

4

   

3121

LWOO Basisbg Lw ENT Tech ME-ISP

     

4

   

3122

LWOO Basisbg Lw ENT Tech IE-ISP

     

4

   

3123

LWOO Basisbg Lw ENT Tech BB-ISP

     

4

   

3131

LWOO Basisbg Lw ENT ZrgWlz Vz Alg

     

4

   

3132

LWOO Basisbg Lw ENT ZrgWlz Uit Vz

     

4

   

3141

LWOO Basisbg Lw ENT ZrgWlz ZW-ISP

     

4

   

3151

LWOO Basisbg Lw ENT Ec Admin

     

4

   

3152

LWOO Basisbg Lw ENT Ec H & V

     

4

   

3153

LWOO Basisbg Lw ENT Ec M & C

     

4

   

3154

LWOO Basisbg Lw ENT Ec Cons

     

4

   

3161

LWOO Basisbg Lw ENT Ec CB-ISP

     

4

   

3162

LWOO Basisbg Lw ENT Ec HA-ISP

     

4

   

3171

LWOO Basisbg Lw ENT Landb LNO

     

4

   

3181

LWOO Basisbg Lw ENT Landb LB-ISP

     

4

   

3211

VMBO Basisbg Lw ENT Tech Bouw

     

4

   

3212

VMBO Basisbg Lw ENT Tech Metaal

     

4

   

3213

VMBO Basisbg Lw ENT Tech Elektro

     

4

   

3214

VMBO Basisbg Lw ENT Tech Vrtgn

     

4

   

3215

VMBO Basisbg Lw ENT Tech Instal

     

4

   

3216

VMBO Basisbg Lw ENT Grafimedia

     

4

   

3217

VMBO Basisbg Lw ENT Tech T & L

     

4

   

3218

VMBO Basisbg Lw ENT Tech KRBvrt

     

4

   

3219

VMBO Basisbg Lw ENT Tech Hvs

     

4

   

3220

VMBO Basisbg Lw ENT Tech M & T

     

4

   

3221

VMBO Basisbg Lw ENT Tech ME-ISP

     

4

   

3222

VMBO Basisbg Lw ENT Tech IE-ISP

     

4

   

3223

VMBO Basisbg Lw ENT Tech BB-ISP

     

4

   

3231

VMBO Basisbg Lw ENT ZrgWlz Vz Alg

     

4

   

3232

VMBO Basisbg Lw ENT ZrgWlz Uit Vz

     

4

   

3241

VMBO Basisbg Lw ENT ZrgWlz ZW-ISP

     

4

   

3251

VMBO Basisbg Lw ENT Ec Admin

     

4

   

3252

VMBO Basisbg Lw ENT Ec H & V

     

4

   

3253

VMBO Basisbg Lw ENT Ec M & C

     

4

   

3254

VMBO Basisbg Lw ENT Ec Cons

     

4

   

3261

VMBO Basisbg Lw ENT Ec CB-ISP

     

4

   

3262

VMBO Basisbg Lw ENT Ec HA-ISP

     

4

   

3271

VMBO Basisbg Lw ENT Landb LNO

     

4

   

3281

VMBO Basisbg Lw ENT Landb LB-ISP

     

4

   

3311

LWOO Basisbg Lw TB-ISP

     

4

   

3312

LWOO Kaderbg Lw TB-ISP

     

4

   

3313

LWOO Gemengde Lw TB-ISP

     

4

   

3314

LWOO Basisbg Lw LWT TB-ISP

     

4

   

3321

LWOO Basisbg Lw ICT-route

     

4

   

3322

LWOO Kaderbg Lw ICT-toute

     

4

   

3323

LWOO Gemengde Lw ICT-route

     

4

   

3324

LWOO Basisbg Lw LWT ICT-route

     

4

   

3331

LWOO Basisbg Lw SDV

     

4

   

3332

LWOO Kaderbg Lw SDV

     

4

   

3334

LWOO Basisbg Lw LWT SDV

     

4

   

3342

LWOO Gemengde Lw Techn. Technologie

     

4

   

3343

LWOO Gemengde Lw Ec. Technologie

     

4

   

3344

LWOO Gemengde Lw ZrgWlz Technologie

     

4

   

3351

LWOO Basisbg Lw T & C

     

4

   

3352

LWOO Kaderbg Lw T & C

     

4

   

3353

LWOO Gemengde Lw T & C

     

4

   

3354

LWOO Basisbg Lw LWT T & C

     

4

   

3361

LWOO Basisbg Lw T & D

     

4

   

3362

LWOO Kaderbg Lw T & D

     

4

   

3363

LWOO Gemengde Lw T & D

     

4

   

3364

LWOO Basisbg Lw LWT T & D

     

4

   

3371

LWOO Basisbg Lw D & C

     

4

   

3372

LWOO Kaderbg Lw D & C

     

4

   

3373

LWOO Gemengde Lw D & C

     

4

   

3374

LWOO Basisbg Lw LWT D & C

     

4

   

3411

VMBO Basisbg Lw TB-ISP

     

4

   

3412

VMBO Kaderbg Lw TB-ISP

     

4

   

3413

VMBO Gemengde Lw TB-ISP

     

4

   

3414

VMBO Basisbg Lw LWT TB-ISP

     

4

   

3421

VMBO Basisbg Lw ICT-route

     

4

   

3422

VMBO Kaderbg Lw ICT-route

     

4

   

3423

VMBO Gemengde Lw ICT-route

     

4

   

3424

VMBO Basisbg Lw LWT ICT-route

     

4

   

3431

VMBO Basisbg Lw SDV

     

4

   

3432

VMBO Kaderbg Lw SDV

     

4

   

3434

VMBO Basisbg Lw LWT SDV

     

4

   

3442

VMBO Gemengde Lw Techn Technologie

     

4

   

3443

VMBO Gemengde Lw Ec. Technologie

     

4

   

3444

VMBO Gemengde Lw ZrgWlz Technologie

     

4

   

3451

VMBO Basisbg Lw T & C

     

4

   

3452

VMBO Kaderbg Lw T & C

     

4

   

3453

VMBO Gemengde Lw T & C

     

4

   

3454

VMBO Basisbg Lw LWT T & C

     

4

   

3461

VMBO Basisbg Lw T & D

     

4

   

3462

VMBO Kaderbg Lw T & D

     

4

   

3463

VMBO Gemengde Lw T & D

     

4

   

3464

VMBO Basisbg Lw LWT T & D

     

4

   

3471

VMBO Basisbg Lw D & C

     

4

   

3472

VMBO Kaderbg Lw D & C

     

4

   

3473

VMBO Gemengde Lw D & C

     

4

   

3474

VMBO Basisbg Lw LWT D & C

     

4

   

4011

VWO-ATH naar VAVO

1

2

3

4

5

6

4016

VWO-ATH naar VAVO teruggekeerd gezakt

         

6

4021

VWO-GYM naar VAVO

1

2

3

4

5

6

4026

VWO-GYM naar VAVO teruggekeerd gezakt

         

6

4031

HAVO naar VAVO

1

2

3

4

5

 

4036

HAVO naar VAVO teruggekeerd gezakt

       

5

 

4040

VMBO-TL naar VAVO

1

2

3

4

   

4045

VMBO-TL naar VAVO teruggekeerd gezakt

     

4

   

4050

LWOO VMBO-TL naar VAVO

1

2

3

4

   

4055

LWOO VMBO-TL naar VAVO teruggekeerd gezakt

     

4

   

4411

LWO0 BB Vakmanschapsroute Techniek Niveau-2

   

3

4

   

4412

LWOO KB Vakmanschapsroute Techniek Niveau-2

   

3

4

   

4413

LWOO KB Vakmanschapsroute Techniek Niveau-3

   

3

4

   

4431

LWOO BB Vakmanschapsroute Zorg en Welzijn Niveau-2

   

3

4

   

4432

LWOO KB Vakmanschapsroute Zorg en Welzijn Niveau-2

   

3

4

   

4433

LWOO KB Vakmanschapsroute Zorg en Welzijn Niveau-3

   

3

4

   

4451

LWOO BB Vakmanschapsroute Economie Niveau-2

   

3

4

   

4452

LWOO KB Vakmanschapsroute Economie Niveau-2

   

3

4

   

4453

LWOO KB Vakmanschapsroute Economie Niveau-3

   

3

4

   

4471

LWOO BB Vakmanschapsroute Landbouw Niveau-2

   

3

4

   

4472

LWOO KB Vakmanschapsroute Landbouw Niveau-2

   

3

4

   

4473

LWOO KB Vakamanschaproute Landbouw Niveau-3

   

3

4

   

4491

LWOO BB Vakmanschapsroute Intersectoraal Niveau-2

   

3

4

   

4492

LWOO KB Vakmanschapsroute Intersectoraal Niveau-2

   

3

4

   

4493

LWOO KB Vakmanschapsroute Intersectoraal Niveau-3

   

3

4

   

4511

VMBO BB Vakmanschapsroute Techniek Niveau-2

   

3

4

   

4512

VMBO KB Vakmanschapsroute Techniek Niveau-2

   

3

4

   

4513

VMBO KB Vakmanschapsroute Techniek Niveau-3

   

3

4

   

4531

VMBO BB Vakmanschapsroute Zorg en Welzijn Niveau-2

   

3

4

   

4532

VMBO KB Vakmanschapsroute Zorg en Welzijn Niveau-2

   

3

4

   

4533

VMBO KB Vakmanschapsroute Zorg en Welzijn Niveau-3

   

3

4

   

4551

VMBO BB Vakmanschapsroute Economie Niveau-2

   

3

4

   

4552

VMBO KB Vakmanschapsroute Economie Niveau-2

   

3

4

   

4553

VMBO KB Vakmanschapsroute Economie Niveau-3

   

3

4

   

4571

VMBO BB Vakmanschapsroute Landbouw Niveau-2

   

3

4

   

4572

VMBO KB Vakmanschapsroute Landbouw Niveau-2

   

3

4

   

4573

VMBO KB Vakmanschapsroute Landbouw Niveau-3

   

3

4

   

4591

VMBO BB Vakmanschapsroute Intersectoraal Niveau-2

   

3

4

   

4592

VMBO KB Vakmanschapsroute Intersectoraal Niveau-2

   

3

4

   

4593

VMBO KB Vakmanschapsroute Intersectoraal Niveau-3

   

3

4

   

4611

LWOO GL Beroepsroute Techniek Niveau-4

   

3

4

   

4612

LWOO TL Beroepsroute Techniek Niveau-4

   

3

4

   

4613

LWOO KB Beroepsroute Techniek Niveau-4

   

3

4

   

4631

LWOO GL Beroepsroute Zorg en Welzijn Niveau-4

   

3

4

   

4632

LWOO TL Beroepsroute Zorg en Welzijn Niveau-4

   

3

4

   

4633

LWOO KB Beroepsroute Zorg en Welzijn Niveau-4

   

3

4

   

4651

LWOO GL Beroepsroute Economie Niveau-4

   

3

4

   

4652

LWOO TL Beroepsroute Economie Niveau-4

   

3

4

   

4653

LWOO KB Beroepsroute Economie Niveau-4

   

3

4

   

4671

LWOO GL Beroepsroute Landbouw Niveau-4

   

3

4

   

4672

LWOO TL Beroepsroute Landbouw Niveau-4

   

3

4

   

4673

LWOO KB Beroepsroute Landbouw Niveau-4

   

3

4

   

4691

LWOO GL Beroepsroute Intersectoraal Niveau-4

   

3

4

   

4692

LWOO TL Beroepsroute Intersectoraal Niveau-4

   

3

4

   

4693

LWOO KB Beroepsroute Intersectoraal Niveau-4

   

3

4

   

4711

VMBO GL Beroepsroute Techniek Niveau-4

   

3

4

   

4712

VMBO TL Beroepsroute Techniek Niveau-4

   

3

4

   

4713

VMBO KB Beroepsroute Techniek Niveau-4

   

3

4

   

4731

VMBO GL Beroepsroute Zorg en Welzijn Niveau-4

   

3

4

   

4732

VMBO TL Beroepsroute Zorg en Welzijn Niveau-4

   

3

4

   

4733

VMBO KB Beroepsroute Zorg en Welzijn Niveau-4

   

3

4

   

4751

VMBO GL Beroepsroute Economie Niveau-4

   

3

4

   

4752

VMBO TL Beroepsroute Economie Niveau-4

   

3

4

   

4753

VMBO KB Beroepsroute Economie Niveau-4

   

3

4

   

4771

VMBO GL Beroepsroute Landbouw Niveau-4

   

3

4

   

4772

VMBO TL Beroepsroute Landbouw Niveau-4

   

3

4

   

4773

VMBO KB Beroepsroute Landbouw Niveau-4

   

3

4

   

4791

VMBO GL Beroepsroute Intersectoraal Niveau-4

   

3

4

   

4792

VMBO TL Beroepsroute Intersectoraal Niveau-4

   

3

4

   

4793

VMBO KB Beroepsroute Intersectoraal Niveau-4

   

3

4

   

6011

VMBO BB Bouwen, wonen en interieur

   

3

4

   

6021

VMBO KB Bouwen, wonen en interieur

   

3

4

   

6031

VMBO GL Bouwen, wonen en interieur

   

3

4

   

6055

LWOO BB Bouwen, wonen en interieur

   

3

4

   

6065

LWOO KB Bouwen, wonen en interieur

   

3

4

   

6075

LWOO GL Bouwen, wonen en interieur

   

3

4

   

6111

VMBO BB Produceren, installeren en energie

   

3

4

   

6121

VMBO KB Produceren, installeren en energie

   

3

4

   

6131

VMBO GL Produceren, installeren en energie

   

3

4

   

6155

LWOO BB Produceren, installeren en energie

   

3

4

   

6165

LWOO KB Produceren, installeren en energie

   

3

4

   

6175

LWOO GL Produceren, installeren en energie

   

3

4

   

6211

VMBO BB Mobiliteit en transport

   

3

4

   

6221

VMBO KB Mobiliteit en transport

   

3

4

   

6231

VMBO GL Mobiliteit en transport

   

3

4

   

6255

LWOO BB Mobiliteit en transport

   

3

4

   

6265

LWOO KB Mobiliteit en transport

   

3

4

   

6275

LWOO GL Mobiliteit en transport

   

3

4

   

6311

VMBO BB Media, vormgeving en ICT

   

3

4

   

6321

VMBO KB Media, vormgeving en ICT

   

3

4

   

6331

VMBO GL Media, vormgeving en ICT

   

3

4

   

6355

LWOO BB Media, vormgeving en ICT

   

3

4

   

6365

LWOO KB Media, vormgeving en ICT

   

3

4

   

6375

LWOO GL Media, vormgeving en ICT

   

3

4

   

6411

VMBO BB Economie en ondernemen

   

3

4

   

6421

VMBO KB Economie en ondernemen

   

3

4

   

6431

VMBO GL Economie en ondernemen

   

3

4

   

6455

LWOO BB Economie en ondernemen

   

3

4

   

6465

LWOO KB Economie en ondernemen

   

3

4

   

6475

LWOO GL Economie en ondernemen

   

3

4

   

6511

VMBO BB Horeca, bakkerij en recreatie

   

3

4

   

6521

VMBO KB Horeca, bakkerij en recreatie

   

3

4

   

6531

VMBO GL Horeca, bakkerij en recreatie

   

3

4

   

6555

LWOO BB Horeca, bakkerij en recreatie

   

3

4

   

6565

LWOO KB Horeca, bakkerij en recreatie

   

3

4

   

6575

LWOO GL Horeca, bakkerij en recreatie

   

3

4

   

6611

VMBO BB Zorg en welzijn

   

3

4

   

6621

VMBO KB Zorg en welzijn

   

3

4

   

6631

VMBO GL Zorg en welzijn

   

3

4

   

6655

LWOO BB Zorg en welzijn

   

3

4

   

6665

LWOO KB Zorg en welzijn

   

3

4

   

6675

LWOO GL Zorg en welzijn

   

3

4

   

6711

VMBO BB Groen

   

3

4

   

6721

VMBO KB Groen

   

3

4

   

6731

VMBO GL Groen

   

3

4

   

6755

LWOO BB Groen

   

3

4

   

6765

LWOO KB Groen

   

3

4

   

6775

LWOO GL Groen

   

3

4

   

6811

VMBO BB Maritiem en techniek

   

3

4

   

6821

VMBO KB Maritiem en techniek

   

3

4

   

6831

VMBO GL Maritiem en techniek

   

3

4

   

6855

LWOO BB Maritiem en techniek

   

3

4

   

6865

LWOO KB Maritiem en techniek

   

3

4

   

6875

LWOO GL Maritiem en techniek

   

3

4

   

6911

VMBO BB Dienstverlening en producten

   

3

4

   

6921

VMBO KB Dienstverlening en producten

   

3

4

   

6931

VMBO GL Dienstverlening en producten

   

3

4

   

6955

LWOO BB Dienstverlening en producten

   

3

4

   

6965

LWOO KB Dienstverlening en producten

   

3

4

   

6975

LWOO GL Dienstverlening en producten

   

3

4

   

7011

VMBO BB LWT Bouwen, wonen en interieur

   

3

4

   

7021

VMBO BB ENT Bouwen, wonen en interieur

   

3

4

   

7055

LWOO BB LWT Bouwen, wonen en interieur

   

3

4

   

7065

LWOO BB ENT Bouwen, wonen en interieur

   

3

4

   

7111

VMBO BB LWT Produceren, installeren en energie

   

3

4

   

7121

VMBO BB ENT Produceren, installeren en energie

   

3

4

   

7155

LWOO BB LWT Produceren, installeren en energie

   

3

4

   

7165

LWOO BB ENT Produceren, installeren en energie

   

3

4

   

7211

VMBO BB LWT Mobiliteit en transport

   

3

4

   

7221

VMBO BB ENT Mobiliteit en transport

   

3

4

   

7255

LWOO BB LWT Mobiliteit en transport

   

3

4

   

7265

LWOO BB ENT Mobiliteit en transport

   

3

4

   

7311

VMBO BB LWT Media, vormgeving en ICT

   

3

4

   

7321

VMBO BB ENT Media, vormgeving en ICT

   

3

4

   

7355

LWOO BB LWT Media, vormgeving en ICT

   

3

4

   

7365

LWOO BB ENT Media, vormgeving en ICT

   

3

4

   

7411

VMBO BB LWT Economie en ondernemen

   

3

4

   

7421

VMBO BB ENT Economie en ondernemen

   

3

4

   

7455

LWOO BB LWT Economie en ondernemen

   

3

4

   

7465

LWOO BB ENT Economie en ondernemen

   

3

4

   

7511

VMBO BB LWT Horeca, bakkerij en recreatie

   

3

4

   

7521

VMBO BB ENT Horeca, bakkerij en recreatie

   

3

4

   

7555

LWOO BB LWT Horeca, bakkerij en recreatie

   

3

4

   

7565

LWOO BB ENT Horeca, bakkerij en recreatie

   

3

4

   

7611

VMBO BB LWT Zorg en welzijn

   

3

4

   

7621

VMBO BB ENT Zorg en welzijn

   

3

4

   

7655

LWOO BB LWT Zorg en welzijn

   

3

4

   

7665

LWOO BB ENT Zorg en welzijn

   

3

4

   

7711

VMBO BB LWT Groen

   

3

4

   

7721

VMBO BB ENT Groen

   

3

4

   

7755

LWOO BB LWT Groen

   

3

4

   

7765

LWOO BB ENT Groen

   

3

4

   

7811

VMBO BB LWT Maritiem en techniek

   

3

4

   

7821

VMBO BB ENT Maritiem en techniek

   

3

4

   

7855

LWOO BB LWT Maritiem en techniek

   

3

4

   

7865

LWOO BB ENT Maritiem en techniek

   

3

4

   

7911

VMBO BB LWT Dienstverlening en producten

   

3

4

   

7921

VMBO BB ENT Dienstverlening en producten

   

3

4

   

7955

LWOO BB LWT Dienstverlening en producten

   

3

4

   

7965

LWOO BB ENT Dienstverlening en producten

   

3

4

   

Technische toelichting bijlage I

Het mavo kent vier profielen. Tot nu werden mavo leerlingen in de leerjaren 1 t/m 4 geteld op de code 0400 en werd de sector/ het profiel vermeld op het diploma. Om onderscheid te kunnen maken tussen mavo leerlingen die onderwijs hebben gevolgd of nog volgen in een van de sectoren gebaseerd op de oude afdelingenstructuur en mavo leerlingen die onderwijs volgen in een van de profielen gebaseerd op de nieuwe vmbo structuur, zijn vier nieuwe codes toegevoegd voor de leerjaren 3 en 4 (0470 t/m 0473) en vier bijbehorende lwoo codes (2211 t/m 2214). De leerlingen in de onderbouw (leerjaar 1 en 2) blijven geteld worden op de code 0400 of code 2210.

Een aantal oude vmbo en lwoo bovenbouwcodes worden in verband met de invoering van de profielen in het vmbo, gefaseerd afgebouwd. Met ingang van het schooljaar 2018–2019 staat voor de volgende codes leerjaar 3 niet meer open:

  • de mavo en lwoo codes 2210 en 0400;

  • de vmbo en lwoo codes 2311 t/m 3474;

Voor de codes 3341 LWOO Gemengde Lw Technologie (oriëntatie) en 3441 VMBO Gemengde Lw technologie (oriëntatie) stond alleen leerjaar 3 open. Deze codes zijn daarom verwijderd uit de tabel.

Afgelopen schooljaar stonden de vmbo en lwoo codes 4211 tot en met 4391 (Borging experiment VM2) alleen nog voor leerjaar 6 open. Met ingang van het schooljaar 2018–2019 wordt ook leerjaar 6 afgesloten en kan er niet meer op deze codes worden geteld. De codes zijn verwijderd uit de tabel.

Met ingang van 1 augustus 2018 kunnen scholen die beschikken over een licentie voor Internationaal georiënteerd onderwijs (IGVO) ook de nieuwe Cursus International Baccalaureate Career-related programme (IB CP) aanbieden wanneer zij daarvoor goedkeuring hebben gekregen. Voor deze cursus is een nieuwe code 0804 toegevoegd.

BIJLAGE II, BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2 VAN DE REGELING CODETABELLEN SCHOOL- EN STUDIEJAAR 2018–2019

Opleidingencodetabel Volwasseneneducatie schooljaar 2018–2019

Code

Korte Omschrijving

5100

VAVO ATHENEUM

5101

VAVOATH zonder profiel

5121

VAVO ATH NW zonder profiel

5150

VAVO ATH Prf Nat/Tech

5151

VAVO ATH Prf Nat/Gezond

5152

VAVO ATH Prf Ec/Maat

5153

VAVO ATH Prf Cul/Maat

5154

VAVO ATH Prf Nat/Tech & Nat/Gezond

5155

VAVO ATH Prf Nat/Tech & Ec/Maat

5156

VAVO ATH Prf Nat/Tech & Cul/Maat

5157

VAVO ATH Prf Nat/Gezond & Cul/Maat

5158

VAVO ATH Prf Nat/Gezond & Ec/Maat

5159

VAVO ATH Prf Ec/Maat & Cul/Maat

5170

VAVO ATH NW Prf Nat/Tech

5171

VAVO ATH NW Prf Nat/Gezond

5172

VAVO ATH NW Prf Ec/Maat

5173

VAVO ATH NW Pfr Cul/Maat

5174

VAVO ATH NW Prf Nat/Tech & Nat/Gezond

5175

VAVO ATH NW Prf Nat/Tech & Ec/Maat

5176

VAVO ATH NW Prf Nat/tech & Cul/Maat

5177

VAVO ATH NW Prf Nat/Gezond & Cul/Maat

5178

VAVO ATH NW Prf Nat/Gezond & Ec/Maat

5179

VAVO ATH NW Prf Ec/Maat & Cul/Maat

5190

VAVO ATH voorexamenklas

5200

VAVO GYMNASIUM

5201

VAVO GYM zonder profiel

5221

VAVO GYM NW zonder profiel

5250

VAVO GYM Prf Nat/Tech

5251

VAVO GYM Prf Nat/Gezond

5252

VAVO GYM Prf Ec/Maat

5253

VAVO GYM Prf Cul/Maat

5254

VAVO GYM Prf Nat/Tech & Nat/Gezond

5255

VAVO GYM Prf Nat/Tech & Ec/Maat

5256

VAVO GYM Prf Nat/Tech & Cul/Maat

5257

VAVO GYM Prf Nat/Gezond & Cul/Maat

5258

VAVO GYM Prf Nat/Gezond & Ec/Maat

5259

VAVO GYM Prf Ec/Maat & Cul/Maat

5270

VAVO GYM NW Prf Nat/Tech

5271

VAVO GYM NW Prf Nat/Gezond

5272

VAVO GYM NW Prf Ec/Maat

5273

VAVO GYM NW Prf Cul/Maat

5274

VAVO GYM NW Prf Nat/Tech & Nat/Gezond

5275

VAVO GYM NW Prf Nat/Tech & Ec/Maat

5276

VAVO GYM NW Prf Nat/Tech & Cul/Maat

5277

VAVO GYM NW Prf Nat/Gezond & Cul/Maat

5278

VAVO GYM NW Prf Nat/Gezond & Ec/Maat

5279

VAVO GYM NW Prf Ec/Maat & Cul/Maat

5290

VAVO GYM voorexamenklas

5300

VAVO HAVO

5301

VAVO HAVO zonder profiel

5321

VAVO HAVO NW zonder profiel

5350

VAVO HAVO Prf Nat/Tech

5351

VAVO HAVO Prf Nat/Gezond

5352

VAVO HAVO Prf Ec/Maat

5353

VAVO HAVO Prf Cul/Maat

5354

VAVO HAVO Prf Nat/Tech & Nat/Gezond

5355

VAVO HAVO Prf Nat/Tech & Ec/Maat

5356

VAVO HAVO Prf Nat/Tech & Cul/Maat

5357

VAVO HAVO Prf Nat/Gezond & Cul/Maat

5358

VAVO HAVO Prf Nat/Gezond & Ec/Maat

5359

VAVO HAVO Prf Ec/Maat & Cul/Maat

5370

VAVO HAVO NW Prf Nat/Tech

5371

VAVO HAVO NW Prf Nat/Gezond

5372

VAVO HAVO NW Prf Ec/Maat

5373

VAVO HAVO NW Prf Cul/Maat

5374

VAVO HAVO NW Prf Nat/Tech & Nat/Gezond

5375

VAVO HAVO NW Prf Nat/Tech & Ec/Maat

5376

VAVO HAVO NW Prf Nat/Tech & Cul/Maat

5377

VAVO HAVO NW Prf Nat/Gezond & Cul/Maat

5378

VAVO HAVO NW Prf Nat/Gezond & Ec/Maat

5379

VAVO HAVO NW Prf Ec/Maat & Cul/Maat

5390

VAVO HAVO voorexamenklas

5400

VAVO MAVO/Theor Lw-VMBO

5450

VAVO MAVO/Theor Lw-Profiel Techniek

5451

VAVO MAVO/Theor Lw-Profiel Zorg en Welzijn

5452

VAVO MAVO/Theor Lw-Profiel Economie

5453

VAVO MAVO/Theor Lw-Profiel Landbouw

5490

VAVO MAVO/theorethische leerweg-vmbo voorexamenklas

Technische toelichting bijlage II

Met de invoering van de nieuwe profielen in het vmbo is de noodzaak ontstaan om mavo leerlingen die de lessen volgen op basis van de oude sector structuur en die op basis daarvan hun diploma behalen (het diploma vermeldt het profiel), te kunnen onderscheiden van de mavo leerlingen die hun lessen volgen binnen de nieuwe profielen structuur. Voor dit doel zijn de vier nieuwe codes 5450 tot en met 5453 opgenomen waarop deze groep leerlingen moet worden geteld.

BIJLAGE III, BEHORENDE BIJ ARTIKEL 3 VAN DE REGELING CODETABELLEN SCHOOL- EN STUDIEJAAR 2018–2019

Vakcodetabel havo/vwo 2018–2019

oud

Wettelijke vaknaam

Roepnaam

Afk.

Code profielvakken

     

havo

vwo

Arabische taal (oud)

Arabisch

ar

 

0111

Arabische taal 1

Arabisch 1

ar1

0112

 

Arabische taal 1,2

Arabisch 1,2

ar12

0113

 

Arabische taal (elementair)

Arabisch-e

ar-e

0114

0114

biologie (oud)

biologie

bi

0191

 

biologie 1

biologie 1

bi1

 

0192

biologie 1,2

biologie 1,2

bi12

 

0193

culturele en kunstzinnige vorming 1

ckv1

ckv1

0401

0401

culturele en kunstzinnige vorming 2

ckv2

ckv2

0402

0402

culturele en kunstzinnige vorming 3 (beeldende vormgeving)

beeldend 3

bv3

0403

0403

culturele en kunstzinnige vorming 3 muziek)

muziek 3

mu3

0404

0404

culturele en kunstzinnige vorming 3 (drama)

drama 3

dr3

0405

0405

culturele en kunstzinnige vorming 3 (dans)

dans 3

da3

0406

0406

culturele en kunstzinnige vorming 2 in combinatie met:

* culturele en kunstzinnige vorming 3 (beeldende vormgeving)

beeldend 2,3

bv23

0407

0407

* culturele en kunstzinnige vorming 3 (muziek)

muziek 2,3

mu23

0408

0408

* culturele en kunstzinnige vorming 3 (drama)

drama 2,3

dr23

0409

0409

* culturele en kunstzinnige vorming 3 (dans)

dans 2,3

da23

0411

0411

Duitse taal 1

Duits 1

du1

0061

0061

Duitse taal 1,2

Duits 1,2

du12

0062

0062

economie 1

economie 1

ec1

0231

0231

economie 1,2

economie 1,2

ec12

0232

0232

Engelse taal (oud)

Engels

en

0071

0071

Franse taal 1

Frans 1

fa1

0051

0051

Franse taal 1,2

Frans 1,2

fa12

0052

0052

Friese taal

Fries

fr

 

0021

Friese taal 1

Fries 1

fr1

0022

 

Friese taal 1,2

Fries 1,2

fr12

0023

 

geschiedenis (oud)

geschiedenis

gs

0121

 

geschiedenis 1 (gemeenschappelijk deel)

geschiedenis1

gs1

 

0122

geschiedenis (profieldeel of vrije deel)

geschiedenis

gs

 

0123

geschiedenis en maatschappijleer

gesch/mijleer

gm

0124

0124

Griekse taal en letterkunde

Grieks

gr

 

0041

handvaardigheid I (handenarbeid)

handv. I

ha

0280

0280

handvaardigheid II (textiele werkvormen)

handv. II

tw

0290

0290

Italiaanse taal (oud)

Italiaans

it

 

0201

Italiaanse taal 1

Italiaans 1

it1

0202

 

Italiaanse taal 1,2

Italiaans 1,2

it12

0203

 

Italiaanse taal (elementair)

Italiaans-e

it-e

0204

0204

Latijnse taal en letterkunde

Latijn

la

 

0031

letterkunde

letterkunde

lett

0361

0361

lichamelijke opvoeding 1

lo 1

lo1

0351

0351

lichamelijke opvoeding 2

lo 2

lo2

0352

0352

maatschappijleer 1 (gemeenschapelijk deel)

mijleer 1

ma1

0321

0321

maatschappijleer (voor profiel- of vrij deel)

mijleer

ma

0322

0322

natuurkunde 1

natuurkunde 1

na1

0171

0171

natuurkunde 1,2

natuurkunde 1,2

na12

0172

0172

Nederlandse taal (oud)

Nederlands

ne

0011

0011

Russische taal (oud)

Russisch

ru

 

0091

Russische taal 1

Russisch 1

ru1

0092

 

Russische taal 1,2

Russisch 1,2

ru12

0093

 

Russische taal (elementair)

Russisch-e

ru-e

0094

0094

scheikunde (oud)

scheikunde

sk

0181

 

scheikunde 1

scheikunde 1

sk1

 

0182

scheikunde 1,2

scheikunde 1,2

sk12

 

0183

Spaanse taal (oud)

Spaans

sp

 

0081

Spaanse taal 1

Spaans 1

sp1

0082

 

Spaanse taal 1,2

Spaans 1,2

sp12

0083

 

Spaanse taal (elementair)

Spaans-e

sp-e

0084

0084

Turkse taal (oud)

Turks

tu

 

0101

Turkse taal 1

Turks 1

tu1

0102

 

Turkse taal 1,2

Turks 1,2

tu12

0103

 

Turkse taal (elementair)

Turks-e

tu-e

0104

0104

wiskunde A1

wiskunde A1

wa1

0141

0141

wiskunde A1,2

wiskunde A1,2

wa12

0142

0142

wiskunde B1

wiskunde B1

wb1

0151

0151

wiskunde B1,2

wiskunde B1,2

wb12

0152

0152

blijvend

Wettelijke vaknaam

Roepnaam

Afk.

Code profielvakken

algemene natuurwetenschappen

anw

anw

0301

0301

aardrijkskunde

aardrijkskunde

ak

0131

0131

filosofie

filosofie

fi

0311

0311

management en organisatie

m&o

m&o

0251

0251

informatica

Informatica

in

0161

0161

klassieke culturele vorming

kcv

kcv

 

0371

muziek

muziek

mu

0260

0260

tekenen

tekenen

te

0270

0270

nieuw

Wettelijke vaknaam

Roepnaam

Afk.

Code profielvakken

     

havo

vwo

Nederlandse taal en literatuur

Nederlands

netl

1001

1001

Engelse taal en literatuur

Engels

entl

1002

1002

Franse taal en literatuur

Frans

fatl

1003

1003

Duitse taal en literatuur

Duits

dutl

1004

1004

Spaanse taal en literatuur

Spaans

sptl

1005

1005

Italiaanse taal en literatuur

Italiaans

ittl

1006

1006

Russische taal en literatuur

Russisch

rutl

1007

1007

Turkse taal en literatuur

Turks

tutl

1008

1008

Arabische taal en literatuur

Arabisch

artl

1009

1009

Latijnse taal en literatuur

Latijn

latl

 

1010

Griekse taal en literatuur

Grieks

grtl

 

1011

Spaanse taal en literatuur (elementair)

Spaans-e

s-e

1012

1012

Italiaanse taal en literatuur (elementair)

Italiaans-e

i-e

1013

1013

Russische taal en literatuur (elementair)

Russisch-e

r-e

1014

1014

Turkse taal en literatuur (elementair)

Turks-e

t-e

1015

1015

Arabische taal en literatuur (elementair)

Arabisch-e

a-e

1016

1016

Friese taal en cultuur

Fries

frtc

1017

1017

biologie

biologie

biol

1018

1018

maatschappijleer

mijleer

maat

1019

1019

culturele en kunstzinnige vorming

ckv

ckv

1020

1020

geschiedenis

geschiedenis

ges

1021

1021

economie

economie

econ

1022

1022

natuurkunde

natuurkunde

nat

1023

1023

wiskunde A

wiskunde A

wisA

1024

1024

wiskunde B

wiskunde B

wisB

1025

1025

wiskunde C

wiskunde C

wisC

 

1026

wiskunde D

wiskunde D

wisD

1027

1027

scheikunde

scheikunde

schk

1028

1028

kunst (algemeen)

kunst algemeen

kua

1029

1029

kunst (beeldende vormgeving)

kunst beeldend

kubv

1030

1030

kunst (muziek)

kunst muziek

kumu

1031

1031

kunst (drama)

kunst drama

kudr

1032

1032

kunst (dans)

kunst dans

kuda

1033

1033

maatschappijwetenschappen

maatschwet

maw

1034

1034

natuur, leven en technologie

nlt

nlt

1035

1035

handvaardigheid

handvaardigheid

hndv

1036

1036

textiele vormgeving

textiele vorm

txvg

1037

1037

lichamelijke opvoeding (gemeenschappelijk deel)

lo

lo

0353

0353

bewegen, sport en maatschappij

bsm

bsm

1038

1038

literatuur

literatuur

lit

1039

1039

Chinese taal en cultuur

Chinees

chtc

 

1052

godsdienst

godsdienst

gds

1060

1060

levensbeschouwelijk vormingsonderwijs

levens vorm

lv

1061

1061

Nederlandse taal

Nederlands

nezl

1062

1062

Engelse taal

Engels

enzl

1063

1063

Franse taal

Frans

fazl

1064

1064

Duitse taal

Duits

duzl

1065

1065

Spaanse taal

Spaans

spzl

1066

1066

Italiaanse taal

Italiaans

itzl

1067

1067

Russische taal

Russisch

ruzl

1068

1068

Turkse taal

Turks

tuzl

1069

1069

Arabische taal

Arabisch

arzl

1070

1070

Chinese taal en cultuur (elementair)

Chinees-e

chte

 

1071

Latijnse taal en literatuur met kcv

Latijn met kcv

lakc

 

1050

Griekse taal en literatuur met kcv

Grieks met kcv

grkc

 

1051

Latijnse taal en cultuur

Latijnse tc

ltc

 

1110

Griekse taal en cultuur

Griekse tc

gtc

 

1111

maatschappelijke stage

maatsch stage

msst

1112

1112

rekentoets 3F

rekentoets 3F

RT3F

1121

1121

rekentoets 3ER

rekentoets 3ER

R3ER

1123

1123

bedrijfseconomie

bedrijfseconomie

beco

0400

0400

         

vakken waarvoor een individuele licentie van OCW vereist is

       

Hebreeuws klassiek 1

Klassiek Hebreeuws 1

kh1

0381

0381

Hebreeuws klassiek 1,2

Klassiek Hebreeuws 1,2

kh 12

0382

0382

Hebreeuws modern 1

Modern Hebreeuws 1

mh1

0391

0391

Hebreeuws modern 1,2

Modern Hebreeuws 1,2

mh12

0392

0392

onderzoek- en kenniscentrum Villa Bredero

Villa Bredero

okvb

0305

0305

Portugees

Portugees

port

0205

0205

vooropleiding muziekvakonderwijs

vo muziek

vomu

0431

0431

vooropleiding dansvakonderwijs

vo dans

voda

0432

0432

onderzoek en ontwerpen (beschikking 2007)

o&o

o&o

1054

1054

onderzoek en ontwerpen (beschikking 2005)

o&o

o&o

0302

0302

product ontwerpen

prod ontwerp

pron

1055

1055

mens en religie

mens en reli

mere

1058

1058

geloof, leven en filosofie

glf

glf

1059

1059

religie, mens en samenleving

rms

rms

1072

1072

klassiek Hebreeuwse taal en literatuur

klassiek hebreeuwse tali

khtl

1093

1093

modern Hebreeuwse taal en literatuur

modern hebreeuwse tali

mhtl

1094

1094

bijlage vakcodetabel vmbo 2018–2019

Wettelijke vaknaam

Roepnaam

afkorting

BB

KB

GL

TL

     

Vak code

Vak code

Vak code

Vak code

beroepsgerichte programma's in het vmbo

           
             

Sector techniek

           

bouwtechniek

           

bouwtechniek – timmeren

tim

btt

0601

0601

0601

 

bouwtechniek – metselen

mets

btm

0611

0611

0611

 

bouwtechniek – schilderen/afwerkingstechnieken

schild

bts

0621

0621

0621

 

bouwtechniek – fijnhoutbewerking

fijnhout

btf

0606

0606

0606

 

elektrotechniek

elek

et

0631

0631

0631

 

grafimedia

gramed

gm

0642

0642

0642

 

installatietechniek

instaltech

it

0651

0651

0651

 

metaaltechniek

metatech

mt

0661

0661

0661

 

transport en logistiek

translog

tl

0671

0671

0671

 

voertuigentechniek

voertech

vt

0681

0681

0681

 
     

 

Intrasectorale programma's

           

metalektro

metalektro

me

0686

0686

0686

 

bouw-breed

bouwbreed

bb

0626

0626

0626

 

instalektro

instalektro

ie

0696

0696

0696

 

techniek breed

techbreed

tb

0697

0697

0697

 
             

Intersectorale programma's

           

ict-route

ictroute

ictr

0698

0698

0698

 

technologie in de gemengde leerweg T

techglt

tglt

   

0728

 

technologie in de gemengde leerweg E

techgle

tgle

   

0729

 

technologie in de gemengde leerweg Z&W

techglzw

tglz

   

0730

 

intersectoraal technologie & commercie

intersectc

istc

0731

0731

0731

 

intersectoraal technologie & dienstverlening

intersectd

istd

0732

0732

0732

 

intersectoraal dienstverlening & commercie

intersecdc

isdc

0733

0733

0733

 

sport,dienstverlening en veiligheid

sportdv

sdv

0727

0727

   
             

Sector zorg en welzijn

           

uiterlijke verzorging

uitverz

uv

0701

0701

0701

 

verzorging

verz

vz

0711

0711

0711

 
             

Intrasectorale programma's

           

zorg en welzijn breed

zorgwelbreed

zwb

0726

0726

0726

 
             

Sector economie

           

administratie

admin

ad

0801

0801

0801

 
             

consumptief

           

consumptief – horeca

horeca

coh

0811

0811

0811

 

consumptief – bakken

bakken

cob

0821

0821

0821

 
             

handel en verkoop

handelverk

hv

0831

0831

0831

 

mode en commercie

modecom

mc

0841

0841

0841

 
             

Intrasectorale programma's

           

handel en administratie

handadm

ha

0856

0856

0856

 

consumptief-breed

consbreed

cb

0866

0866

0866

 
             

Sector landbouw

           

landbouw en natuurlijke omgeving

           

LNO plantenteelt/variant: open teelt

pteeltopen

lnpo

0901

 

0901

 

LNO plantenteelt/variant: gesloten teelt

pteeltgesl

lnpg

0911

 

0911

 

LNO plantenteelt

pteelt

lnp

1073

 

1073

 

LNO groene ruimte

groenruim

lngr

0921

 

0921

 

LNO bloembinden en -schikken

bloembin

lnb

0931

 

0931

 

LNO dierhouderij en -verzorging/variant: productiedieren

dierzorgp

lndp

0941

 

0941

 

LNO dierhouderij en -verzorging/variant: gezelschapsdieren

dierzorgg

lndg

0951

 

0951

 

LNO dierhouderij en -verzorging

dierzorg

lnd

1074

 

1074

 

LNO verwerking agrarische producten/levensmiddelen technologie

verwagprod

vap

0961

 

0961

 

LNO agrarische bedrijfseconomie

agrabed

lnab

 

0978

   

LNO agrarische techniek

agratech

lnat

 

0979

   
             

combinatievakken:

           

LNO plantenteelt/variant: open teelt en groene ruimte

pto-gr

pog

 

1075

   

LNO plantenteelt/variant: gesloten teelt en groene ruimte

ptg-gr

pgg

 

1076

   

LNO plantenteelt en groene ruimte

pteelt-gr

pgr

 

0904

   

LNO plantenteelt/variant: open teelt en bloembinden en -schikken

pto-bs

pob

 

1077

   

LNO plantenteelt/variant: gesloten teelt en bloembinden en -schikken

ptg-bs

pgb

 

1078

   

LNO plantenteelt en bloembinden en -schikken

pteelt-b

pb

 

0905

   

LNO plantenteelt/variant: open teelt en dierhouderij en -verzorging

pto-dv

pod

 

1079

   

LNO plantenteelt/variant: gesloten teelt en dierhouderij en -verzorging

ptg-dv

pgd

 

1080

   

LNO plantenteelt en dierhouderij en -verzorging

pteelt-d

pd

 

0906

   

LNO plantenteelt/variant: open teelt en verwerking agrarische producten

pto-va

pov

 

1081

   

LNO plantenteelt/variant: gesloten teelt en verwerking agrarische producten

ptg-va

pgv

 

1082

   

LNO plantenteelt en verwerking agrarische producten

pteelt-vap

pvap

 

0907

   

LNO plantenteelt/variant: open teelt en agrarische bedrijfseconomie

pto-ab

poa

 

1083

   

LNO plantenteelt/variant: gesloten teelt en agrarische bedrijfseconomie

ptg-ab

pga

 

1084

   

LNO plantenteelt en agrarische bedrijfseconomie

pteelt-ab

pab

 

0908

   

LNO plantenteelt/variant: open teelt en agrarische techniek

pto-at

pot

 

1085

   

LNO plantenteelt/variant: gesloten teelt en agrarische techniek

ptg-at

pgt

 

1086

   

LNO plantenteelt en agrarische techniek

pteelt-at

pat

 

0909

   

LNO groene ruimte en bloembinden en -schikken

groenruim-b

grb

 

0924

   

LNO groene ruimte en dierhouderij en -verzorging

groenruim-d

grd

 

0925

   

LNO groene ruimte en verwerking agrarische producten/levensmiddelen technologie

groenruim-vap

grva

 

0926

   

LNO groene ruimte en agrarische bedrijfseconomie

groenruim-ab

grab

 

0927

   

LNO groene ruimte en agrarische techniek

groenruim-at

grat

 

0928

   

LNO bloembinden en -schikken en dierhouderij en -verzorging

bloembin-d

bd

 

0934

   

LNO bloembinden en -schikken en verwerking agrarische producten/levensmiddelen technologie

bloembin-vap

bvap

 

0935

   

LNO bloembinden en -schikken en agrarische bedrijfseconomie

bloembin-ab

bab

 

0936

   

LNO bloembinden en -schikken en agrarische techniek

bloembin-at

bat

 

0937

   

LNO dierhouderij en -verzorging/variant: productiedieren en verwerking agrarische producten

dvp-vap

dvpv

 

1087

   

LNO dierhouderij en -verzorging/variant: gezelschapsdieren en verwerking agrarische producten

dvg-vap

dvgv

 

1088

   

LNO dierhouderij en -verzorging en verwerking agrarische producten

dierzorg-vap

dvap

 

0945

   

LNO dierhouderij en -verzorging/variant: productiedieren en agrarische bedrijfseconomie

dvp-ab

dvpa

 

1089

   

LNO dierhouderij en -verzorging/variant: gezelschapsdieren en agrarische bedrijfseconomie

dvg-ab

dvga

 

1090

   

LNO dierhouderij en -verzorging en agrarische bedrijfseconomie

dierzorg-ab

dab

 

0946

   

LNO dierhouderij en -verzorging/variant: productiedieren en agrarische techniek

dvp-at

dvpt

 

1091

   

LNO dierhouderij en -verzorging/variant: gezelschapsdieren en agrarische techniek

dvg-at

dvgt

 

1092

   

LNO dierhouderij en -verzorging en agrarische techniek

dierzorg-at

dat

 

0947

   

LNO verwerking agrarische producten/levensmiddelen technologie en agrarische bedrijfseconomie

verwagprod-ab

vaab

 

0965

   

LNO verwerking agrarische producten/levensmiddelen technologie en agrarische techniek

verwagprod-at

vaat

 

0966

   
             

Intrasectorale programma's

           

landbouw-breed

landbouw

lb

0986

0986

0986

 
             

Algemene vakken

           

aardrijkskunde

aardrijkskunde

ak

0131

0131

0131

0131

Arabische taal

Arabisch

ar

0111

0111

0111

0111

biologie

biologie

bi

0191

0191

0191

0191

Duitse taal

Duits

du

0063

0063

0063

0063

economie

economie

ec

0233

0233

0233

0233

Engelse taal

Engels

en

0071

0071

0071

0071

Franse taal

Frans

fa

0053

0053

0053

0053

geschiedenis en staatsinrichting

gesch/staatsinr

gs

0125

0125

0125

0125

kunstvakken I

kunstv I

kv1

0416

0416

0416

0416

kunstvakken II beeldende vakken – audiovisuele vormgeving

beeldend-av

bav

   

0420

0420

kunstvakken II beeldende vakken – film

beeldend-fi

bfi

   

0421

0421

kunstvakken II beeldende vakken – fotografie

beeldend-fo

bfo

   

0422

0422

kunstvakken II beeldende vakken – handvaardigheid/handenarbeid

beeldend-ha

bha

   

0417

0417

kunstvakken II beeldende vakken – handvaardigheid/textiele werkvormen

beeldend-tw

btw

   

0419

0419

kunstvakken II beeldende vakken – tekenen

beeldend-te

bte

   

0418

0418

kunstvakken II dans

dans

kda

   

0414

0414

kunstvakken II drama

drama

kdr

   

0415

0415

kunstvakken II muziek

muziek

kmu

   

0413

0413

lichamelijke opvoeding (gemeenschappelijk deel)

lo

lo

0353

0353

0353

0353

maatschappijleer

mijleer

ma

0322

0322

0322

0322

maatschappijleer II

mijleer II

ma2

0323

0323

0323

0323

natuur- en scheikunde I

nask I

nsk1

0173

0173

0173

0173

natuur- en scheikunde II

nask II

nsk2

   

0174

0174

Nederlandse taal

Nederlands

ne

0011

0011

0011

0011

Spaanse taal

Spaans

sp

0081

0081

0081

0081

Turkse taal

Turks

tu

0101

0101

0101

0101

wiskunde

wiskunde

wi

0153

0153

0153

0153

lichamelijke opvoeding 2

lo2

lo2

   

0352

0352

Friese taal en cultuur

Fries

frtc

   

1017

1017

maatschappelijke stage

maatsch stage

msst

1112

1112

1112

1112

rekentoets 2F

rekentoets 2F

RT2F

1120

1120

1120

1120

rekentoets 3F

rekentoets 3F

RT3F

1121

1121

1121

1121

rekentoets 2ER

rekentoets 2ER

R2ER

1122

1122

1122

1122

rekentoets 3ER

rekentoets 3ER

R3ER

1123

1123

1123

1123

maatschappijkunde

maatschappijkunde

mask

1127

1127

1127

1127

informatietechnologie

informatietechnologie

inft

   

1128

1128

kunstvakken inclusief ckv

kunstvakken incl ckv

kckv

   

1130

1130

             

vakken waarvoor een individuele licentie van OCW vereist is

           

haven en vervoer

havenvervoer

hvs

0692

0692

0692

 

mode en techniek

modetech

mot

0699

0699

0699

 

rijn, binnen- en kustvaart

rbkvaart

rbk

0691

0691

0691

 

toerisme & recreatie

toerisme & recreatie

tr

0876

0876

0876

 

Hebreeuws klassiek

Klassiek Hebreeuws

Kh

     

0383

Hebreeuws modern

Modern Hebreeuws

Mh