Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtStaatscourant 2018, 34534VergunningenOntwerpbesluit omgevingsvergunning Rijksweg A2 Oostzijde 1 te Breukelen, Stichtse Vecht

Logo Stichtse Vecht

Burgemeester en wethouders van gemeente Stichtse Vecht maken bekend dat vanaf woensdag 20 juni tot en met dinsdag 1 augustus 2018 het ontwerpbesluit omgevingsvergunning Rijksweg A2 Oostzijde 1 te Breukelen ter inzage ligt.

Inhoud

Vergunning is aangevraagd voor de activiteit  inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen, voor het veranderen en het in werking hebben van de inrichting na verandering (revisievergunning).

Het ontwerpbesluit is vanaf woensdag 20 juni 2018 na afspraak in te zien bij het Omgevingsloket van de gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen (maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur).

Reageren

Belanghebbenden kunnen vanaf woensdag 20 juni 2018 gedurende zes weken schriftelijk (geen e-mail) of mondeling een zienswijze kenbaar maken op het ontwerpbesluit. Uw schriftelijke zienswijze richt u aan Burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht, Postbus1212, 3600 BE Maarssen. Voor een mondelinge zienswijze neemt u contact op met de heer J. Gijsen (14 0346).