Regeling van de Minister van Buitenlandse Zaken van 14 juni 2018, nr Min-Buza.2018.1422-22, houdende bepalingen inzake vrijstelling van de visumplicht op grond van de Rijksvisumwet (Regeling vrijstelling visumplicht Rijksvisumwet)

De Minister van Buitenlandse Zaken in overeenstemming met de Minister van Ruimtelijke Ontwikkeling, Infrastructuur en Integratie van Aruba, de Minister van Justitie van Curaçao en de Minister van Justitie van Sint Maarten;

Gelet op artikel 5, tweede lid, van de Rijksvisumwet;

Besluit:

Artikel 1

Met inachtneming van de in die bijlage genoemde voorwaarden en beperkingen zijn vrijgesteld van de visumplicht op grond artikel 5, eerste lid, van de Rijksvisumwet:

 • a. vreemdelingen die drager zijn van de nationaliteit van een van de in bijlage bij deze regeling genoemde landen, en

 • b. vreemdelingen die behoren tot een van de in de bijlage genoemde categorieën.

Artikel 2

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vrijstelling visumplicht Rijksvisumwet.

Artikel 3

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2018.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant, in het Afkondigingsblad van Aruba, in het Publicatieblad van Curaçao en in het Afkondigingsblad van Sint Maarten worden geplaatst.

De Minister van Buitenlandse Zaken, S. Blok

BIJLAGE

Nationaliteiten, bedoeld in artikel 1, onder a:

Albanië

Andorra

Antigua en Barbuda

Argentinië

Australië

Bahama eilanden

Barbados

België

Belize

Bosnië-Herzegovina

Brazilië

Brunei

Bulgarije

Canada

Chili

Colombia

Costa Rica

Cyprus

Denemarken

Dominica

Duitsland

Ecuador

El Salvador

Estland

Finland

Frankrijk

Grenada

Griekenland

Guatemala

Guyana (vrijstelling geldt niet voor Sint Maarten)

Honduras

Hong Kong – houders van British National Overseas paspoorten

Hong Kong – houders van Special Administrative Region paspoorten

Hongarije

Ierland

IJsland

Israël

Italië

Jamaica (vrijstelling geldt alleen voor Curaçao)

Japan

Kroatië

Korea (Zuid)

Letland

Liechtenstein

Litouwen

Luxemburg

Macao – houders van Special Administrative Region paspoorten

Macedonië

Maleisië

Malta

Mauritius

Mexico

Moldavië

Monaco

Montenegro

Nicaragua

Nieuw-Zeeland

Noorwegen

Oostenrijk

Panama

Paraguay

Peru (vrijstelling geldt niet voor Sint Maarten)

Polen

Portugal

Roemenië

San Marino

Servië

Seychellen

Singapore

Sint Lucia

Sint Vincent en de Grenadine

Slovenië

Slowakije

Spanje

St. Christopher en Nevis (St. Kitts)

Suriname

Taiwan – houders van een paspoort met daarin het nummer van hun identiteitskaart

Trinidad & Tobago

Tsjechië

Uruguay

Vaticaanstad

Venezuela

Verenigd Koninkrijk

Verenigde Arabische Emiraten

Verenigde Staten van Amerika

Zweden

Zwitserland

Categorieën, bedoeld in artikel 1, onder b

 • a. Houders van een geldig meervoudig visum kort verblijf voor Schengengebied.

 • b. Houders van een geldig meervoudig visum voor de Verenigde Staten of Canada, met inachtneming van de in de volgende tabel vermelde beperkingen:

  Nationaliteit

  Aruba

  Curaçao

  St Maarten

  Caribisch Nederland

  Bolivia

  China

  Cuba

  Visumplichtig

  Dominican Rep.

  Guyana

  Geen visumverplichting

  Geen visumverplichting

  Geen visumverplichting

  Haïti

  India

  Jamaica

  Geen

  visumverplichting

  Peru

  Geen visumverplichting

  Geen

  visumverplichting

  ✓= indien beschikkend over een geldig meervoudig visum voor de Verenigde Staten of Canada

 • c. Houders van een geldige verblijfsvergunning voor het Schengengebied, de Verenigde Staten, Canada, het Verenigd Koninkrijk of Ierland.

 • d. Houders van een geldig multiple entry visum voor het Verenigd Koninkrijk of Ierland.

 • e. Vreemdelingen in het bezit van een vergunning tot verblijf in (één van)de Caribische gebiedsdelen van het Koninkrijk voor een verblijf van langer dan zes maanden.

 • f. Houders van een bewijs van terugkeer of terugkeervisum (Caribisch Nederland).11

 • g. Houders van een laissez-passer afgegeven door de Verenigde Naties of door een van haar gespecialiseerde organisaties.

 • h. Passagiers van cruiseschepen die niet langer dan 48 uur (Aruba: 24 uur!) verblijf houden in het betreffende land of eiland.

 • i. Civiele vliegtuigbemanningen die geland zijn voor een aaneengesloten periode van niet langer dan 48 uur.

 • j. Civiele scheepsbemanningen conform het Verdrag van Londen van 9 april 1965, die niet langer dan 48 uur verblijf houden in het betreffende land of eiland.

 • k. Houders van een visum voor St. Martin zijn vrijgesteld van de visumplicht voor Sint Maarten, maar niet voor de overige Caribische delen van het Koninkrijk.

 • l. Houders van een geldige verblijfsvergunning voor St. Martin zijn vrijgesteld van de visumplicht voor Sint Maarten, maar niet voor de overige Caribische delen van het Koninkrijk.

TOELICHTING

De Landen binnen het Koninkrijk dragen gezamenlijk verantwoordelijkheid voor het Caribische visumbeleid. De lijst met visumvrije landen is tot stand gekomen vanwege het streven naar harmonisatie met het Europese visumbeleid, met inachtneming van de geopolitieke, economische en toeristische belangen van de landen. Op een aantal uitzonderingen na, komt deze lijst dan ook overeen met de Schengenvisumvrijstellingen.

De Minister van Buitenlandse Zaken, S. Blok


X Noot
1

Een terugkeerbewijs is een document op basis waarvan een vergunningplichtig persoon tijdelijk naar het buitenland kan reizen en weer terug kan reizen naar Aruba, Curaçao of Sint Maarten.

Naar boven