Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeerhugowaardStaatscourant 2018, 34432OverigPublicatie verkeersbesluit

Logo Heerhugowaard

Burgemeester en wethouders van de gemeente Heerhugowaard hebben besloten.

Een individuele gehandicaptenparkeerplaats aan Weidemolen 100 aan te leggen.

 

Wilt u het besluit inzien?

Het verkeersbesluit is inmiddels digitaal gepubliceerd op staatscourant.nl. Het besluit ligt tot

7 augustus 2018 ter inzage.

U kunt het besluit op de volgende locatie inzien:

Gemeentehuis, informatiebalie, Parelhof 1,

Openingstijden, maandag tot en met donderdag van 10:00 uur tot 17.00 uur en vrijdag van 10.00 tot 20.00 uur.

 

Wilt u bezwaar maken?

Als belanghebbende kunt u binnen zes weken na de publicatiedatum een bezwaarschrift indienen.

Meer details over hoe u bezwaar kunt maken vindt u in het verkeersbesluit.

 

Wilt u meer informatie?

Neem dan contact op met Het Sociaalplein van de gemeente Heerhugowaard, bereikbaar maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur op telefoonnummer 14072 of via e-mail naar hetsociaalplein@heerhugowaard.nl.

25SP06s