Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 34408

Gepubliceerd op 14 juni 2018 13:50
Inhoudsopgave

Herindelingsontwerp voor een grenscorrectie tussen Nijmegen en Berg en Dal

Logo Nijmegen

Burgemeester en wethouders van Berg en Dal en burgemeester en wethouders van Nijmegen maken bekend dat de gemeenteraden van de beide gemeenten op 17 mei 2018 respectievelijk op 6 juni 2018 bij raadsbesluit hebben ingestemd met het ontwerp van een grenscorrectie.

Doel van de grenscorrectie.

Deze grenscorrectie heeft als doel logische grenzen tussen Berg en Dal en Nijmegen te maken. Hierbij is gestreefd om particuliere percelen zoveel mogelijk in één gemeente te plaatsen en de grens langs wegen te laten lopen voor de herkenbaarheid in het straatbeeld. Voor de herstructurering van woonzorgcentrum de Vijverhof is een gelijk voorzieningenniveau voor bewoners belangrijk. Samen met het feit dat in dit gebied ook gesloopt en gebouwd gaat worden is het wenselijk dat het gebied in één gemeente wordt ondergebracht. Ook sluiten de nieuwe grenzen beter aan op het onderhoud en beheer van de openbare ruimte. Uitgangspunt bij de grenscorrectie is dat er per deelgebied draagvlak dient te zijn bij alle eigenaren en zo niet dan blijft de grens zoals het is.

Waar kunt u de stukken inzien?

De tekeningen waarop de gebieden zijn weergegeven en het daarbij behorende raadsbesluit zijn in te zien op de gemeentelijke websites:

 

Voor de gemeente Berg en Dal:

https://www.bergendal.nl/inwoners/nieuws_45119/item/gemeenteraad-stemt-in-met-grenscorrectie_54922.html

 

Indien u de papieren versie wilt inzien kunt u hiervoor een afspraak maken. Zie hiervoor onder inlichtingen.

 

Voor de gemeente Nijmegen:

https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=Nijmegen&id=38702dae-9860-4a1b-a97c-337eaa171a2b

1Deze link kunt u kopieren en in uw ineternetbrowser plakken om deze te volgen

Tevens ligt een papieren versie van de stukken ter inzage in de Stadswinkel aan de Marienburg 30 in Nijmegen. De openingstijden van de Stadswinkel zijn maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.

Voor wanneer kunt u reageren?

U kunt tot en met 8 augustus 2018 uw zienswijze schriftelijk kenbaar maken. Van 14 juni tot en met 8 augustus ligt het ontwerp van de grenscorrectie in het gemeentehuis van de gemeente Berg en Dal en in de Stadswinkel van de gemeente Nijmegen voor een ieder ter inzage.

Hoe kunt u reageren?

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder zijn zienswijzen over het ontwerp van de grenscorrectie schriftelijk kenbaar maken aan

Het college van Berg en Dal, Postbus 20, 6560 AA Groesbeek, of

Het college van Nijmegen, Postbus 9105, 6500HG, Nijmegen

Onder vermelding van “Zienswijze ontwerp grenscorrectie”.

Inlichtingen

Indien u meer informatie wilt over de grenscorrectie kunt u contact opnemen met de gemeente Berg en Dal, de heer C. te Riele , bereikbaar op telefoonnummer 06-14624912 of met de gemeente Nijmegen, mevrouw S. Wolff, bereikbaar op telefoonnummer 024-3299735, beiden projectleider.

Nijmegen en Berg en Dal, 13 juni 2018

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl