Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
CromstrijenStaatscourant 2018, 33935OverigAanwijzingen toezichthouder Wet op de Kansspelen

Logo Cromstrijen

De burgemeester van de gemeente Cromstrijen maakt bekend dat hij op 12 juni 2018 heeft besloten om de navolgende personen:

 

 • 1.

  mevrouw E. Godhelp – van der Sluis;

 • 2.

  mevrouw N. Admiraal – van Kralingen;

 • 3.

  de heer E.J. Kaijim;

 • 4.

  de heer E. Wesdijk;

 • 5.

  de heer T. Heijmen;

 • 6.

  de heer T. Quast;

 • 7.

  de heer M. Smal;

 • 8.

  de heer J. van Melick.

 

vanuit hun functie als Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) en toezichthouder voor deze gemeente, aan te wijzen als toezichthouder als bedoeld in 34, tweede lid, van de Wet op de Kansspelen. Dit met in achtneming van het bepaalde in titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht.

 

De aanwijzing als toezichthouder Wet op de kansspelen maakt het mogelijk dat de toezichthouder toezicht kan houden op de regels voor de kansspelautomaten.

 

Dit besluit treedt in werking op 18 juni 2018.