Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WeertStaatscourant 2018, 33461OverigCorrectie bekendmaking Gemeentelijke coördinatieregeling Werthaboulevard

Logo Weert

De gemeente Weert maakt op grond van artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening Wro) bekend dat de gemeenteraad op 27 maart 2018 heeft besloten om de coördinatieregeling toe te passen voor het in concept ingediende bestemmingsplan en de in te dienen aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de bouw van woningen in het plan Werthaboulevard, plandeel Tennishal en Energiestraat tussen de Industriekade en de Penitentenstraat.

 

De coördinatieregeling maakt het mogelijk om de omgevingsvergunning voor de bouw van woningen gelijk op te laten lopen met de procedure voor het hierop betrekking hebbende bestemmingsplan. De voorbereiding, bekendmaking en vaststelling van de besluiten worden hiermee gebundeld. Dit betekent dat er één gecombineerde procedure wordt doorlopen in plaats van verschillende procedures. Het besluit tot het vaststellen van het bestemmingsplan wordt genomen door de gemeenteraad. Het besluit omtrent de aanvraag van een omgevingsvergunning wordt genomen door het college van burgemeester en wethouders. Tegen de vaststelling van de besluiten kan te zijner tijd als één geheel beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Tegen het besluit tot toepassing van de coördinatieregeling staat op grond van artikel 8:5, bijlage 2, hoofdstuk 1, van de Algemene wet bestuursrecht geen bezwaar en beroep open.

 

Weert, 13 juni 2018

Burgemeester en wethouders van Weert,

de secretaris, de burgemeester,