Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BorneStaatscourant 2018, 33312OverigM.e.r.-beoordelingsbesluit extra kruispunt N743, realiseren van een extra kruispunt op de N743 ter ontsluiting van de Bornsche Beeklaan, Borne

Logo Borne

M.e.r.-beoordelingsbesluit extra kruispunt N743

De gemeenteraad heeft op 5 juni 2018 ingevolge artikel 7.17 Wet milieubeheer besloten dat er geen milieueffectrapportage nodig is bij de voorbereiding van een bestemmingsplanprocedure voor het realiseren van een extra kruispunt op de N743 ter ontsluiting van de Bornsche Beeklaan.  

 

Inzage

Het besluit en de stukken liggen ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis.

 

Bezwaar

Tegen dit besluit staat geen bezwaar open. Tegen het ontwerpbestemmingsplan waarin deze ontwikkeling is meegenomen zal de gelegenheid tot het indienen van zienswijzen en eventueel beroep bestaan. Daarbij kan ook dit m.e.r.-beoordelingsbesluit worden betrokken.