Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NieuwegeinStaatscourant 2018, 32494VergunningenOntwerpbesluit voor een projectomgevingsvergunning, Veldwade 3 te Nieuwegein

Logo Nieuwegein

Ter inzage termijn: 11 juni 2018 t/m 23 juli 2018

Veldwade 3, 3439LE Nieuwegein

Omschrijving: het bouwen van een drive-in en het vergroten van het parkeerterrein

Kenmerk: 707938

 

Korte omschrijving project

Het ontwerpbesluit heeft betrekking op een aangevraagde vergunning voor de realisatie van een Drive-In bij de Hornbachvestiging aan de Veldwade 3 in Nieuwegein. De Drive-in zal gerealiseerd worden op een deel van de huidige parkeerplaats. Hiertoe worden evenveel nieuwe parkeerplaatsen gerealiseerd aan de zuidkant van het huidige hoofdgebouw.

Wilt u meer informatie?

In het kader van de uitgebreide voorbereidingsprocedure ligt het ontwerpbesluit ter inzage bij de Receptiebalie op de 1e etage van het Stadshuis aan het Stadsplein 1 te Nieuwegein (3431 LZ). U kunt daar iedere werkdag van 08.30 uur tot 17.00 uur zonder afspraak terecht en vragen naar het gewenste stuk.

Wilt u een zienswijze indienen?

In de periode dat het ontwerpbesluit ter inzage ligt, mag iedereen op het ontwerpbesluit reageren. Zo´n reactie heet een zienswijze en kan zowel schriftelijk als mondeling worden ingediend. Uw schriftelijke zienswijze richt u aan Burgemeester en wethouders van Nieuwegein, t.a.v. afdeling Ruimtelijk Domein (RD), Postbus 1, 3430 Nieuwegein. Voor het geven van een mondelinge zienswijze kunt u van 08.30 uur tot 17.00 uur contact opnemen via ons Klant Contact Centrum, tel. 14 030 of via e-mailadres gemeente@nieuwegein.nl. U wordt dan uitgenodigd voor een gesprek. Het verslag van dat gesprek vormt vervolgens uw zienswijze. Na afloop van de terinzagelegging neemt de gemeente een definitief besluit waarvan indieners van zienswijzen een afschrift krijgen. De gemeente licht in haar besluit toe hoe zij de zienswijzen bij het besluit betrokken heeft. U kunt in dit Gemeenteblad lezen wanneer de gemeente een definitief besluit over de aanvraag heeft genomen. Vanaf dat moment kunnen belanghebbenden beroep indienen.