Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Justitie en VeiligheidStaatscourant 2018, 32393Overig

Vacature Adviescommissie voor burgerlijk procesrecht, Ministerie van Justitie en Veiligheid

De Adviescommissie voor burgerlijk procesrecht heeft een vacature voor een nieuw lid (m/v). De commissie adviseert over wetsvoorstellen inzake het burgerlijk procesrecht. Deze vacature wordt op grond van artikel 11, derde lid, van de Kaderwet adviescolleges openbaar gemaakt door deze advertentie. U kunt tot twee weken na plaatsing van de vacature in de Staatscourant contact opnemen over deze advertentie met mw. mr. N. ten Kate via n.ten.kate@minvenj.nl.