Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Echt-SusterenStaatscourant 2018, 32108VergunningenVerlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, wijzigen van de bestemming naar wonen, Houtstraat 6B, Echt

Logo Echt-Susteren

Burgemeester en wethouders van gemeente Echt-Susteren maken bekend dat zij op grond van art. 3.9 lid 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) hebben besloten voor de volgende aanvragen omgevingsvergunning de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

 

  • Activiteit: het wijzigen van de bestemming naar wonen  

  • Locatie: Houtstraat 6B te Echt

  • Datum besluit: 25 mei 2018

  • Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslistermijn: 9 juli 2018

  

Echt-Susteren, 7 juni 2018