Besluitvorming Koerdisch Kermandji

De Raad voor Rechtsbijstand,

Overwegende dat:

 • de Adviescommissie Talen Wbtv zijn grondslag vindt in de Regeling van de Raad voor Rechtsbijstand van 6 augustus 2015, houdende de instelling van de Adviescommissie Talen Wbtv (Stcrt 2015, nr. 25102);

 • de Adviescommissie Talen Wbtv advies uitbrengt over de wettelijke competentie Taalvaardigheid;

 • de Raad voor Rechtsbijstand aanleiding heeft gezien om advies in te winnen bij de Adviescommissie Talen Wbtv over de Koerdische varianten Kermandji en Bahdini;

 • De Adviescommissie Talen Wbtv op 5 juli 2017 advies heeft uitgebracht;

Stelt vast dat:

 • Er een taalkundig verschil bestaat tussen het gesproken Koerdisch Kermandji van Turkije en het gesproken Koerdisch Kermandji van Syrië/Irak;

 • Het Koerdisch (Bahdini) een variant is van het Koerdisch Kermandji;

 • Onderscheid kan worden gemaakt in de gehanteerde geschriften van het Koerdisch Kermandji, te weten het Latijnse, Arabische en Cyrillische schrift;

  • Het geschrift van het Koerdisch Kermandji (Turkije) is het Latijns schrift;

  • Het geschrift van het Koerdisch Kermandji (Syrië/Irak) is het Arabisch schrift;

  • Het geschrift van het Koerdisch Kermandji (Azerbeidzjan) is het Cyrillisch schrift;

Besluit dat:

 • Het Koerdisch (Kermandji) en het Koerdisch (Bahdini) van de door de Raad voor Rechtsbijstand gehanteerde taallijst worden geschrapt;

 • Het Koerdisch Kermandji (Turkije), het Koerdisch Kermandji (Syrië/Irak) en het Koerdisch Kermandji (Azerbeidzjan) in de door de Raad voor Rechtsbijstand gehanteerde taallijst worden opgenomen.

Slotbepalingen

Dit besluit wordt aangehaald als Besluitvorming Koerdisch Kermandji.

Bekendmaking vindt plaats door publicatie in de Staatscourant.

Dit besluit treedt in werking één dag na publicatie in de Staatscourant.

Utrecht, 22 mei 2018

De Raad voor Rechtsbijstand, J.H. Gerritsen Algemeen directeur/ Bestuurder

Naar boven