Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LeerdamStaatscourant 2018, 28902OverigVooraankondiging Chw bestemmingsplan Broekgraaf

Logo Leerdam

 

Op grond van artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) maken Burgemeester en wethouders bekend dat zij het Chw bestemmingsplan Broekgraaf voorbereiden.

Naar aanleiding van deze vooraankondiging worden nog geen stukken ter inzage gelegd. Bovendien wordt op dit moment geen gelegenheid geboden zienswijzen naar voren te brengen en wordt er geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid gesteld een advies over het voornemen uit te brengen. Te zijner tijd zal het ontwerp van het bestemmingsplan ter inzage worden gelegd. Dan is het mogelijk op te reageren op het plan. Zodra de plannen hier klaar voor zijn, wordt de kennisgeving van de ter inzage legging van het ontwerp bestemmingsplan in elk geval gepubliceerd in de Staatscourant.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw A.W.M. van den Dungen, tel. 088 - 599 7599.

Leerdam, 23 mei 2018