Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtStaatscourant 2018, 28682Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan Veenkade 8, Maarssen, Stichtse Vecht

Logo Stichtse Vecht

Burgemeester en wethouders van gemeente Stichtse Vecht maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Veenkade 8, Maarssen met ingang van vrijdag 25 mei 2018 tot en met donderdag 5 juli 2018 ter inzage ligt.

Inhoud

Dit bestemmingsplan zorgt er voor dat de bestaande woning aan de Veenkade 8 in Maarssen kan worden gesloopt en er elders op het terrein een nieuwe woning kan worden teruggebouwd. De ruimtelijke situatie op het terrein verbetert hierdoor en de woning wordt duurzaam herbouwd.

Inzien

U kunt het ontwerpbestemmingsplan Veenkade 8, Maarssen (IDN NL.IMRO.1904.BPVeenkade8MRS-OW01) met ingang van vrijdag 25 mei 2018 digitaal raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en vanaf dezelfde datum zonder afspraak inzien bij het omgevingsloket van de gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen (maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur).

Reageren

U kunt met ingang van vrijdag 25 mei 2018 tot en met donderdag 5 juli 2018 schriftelijk (geen e-mail), online of mondeling een zienswijze kenbaar maken. Uw schriftelijke zienswijze kunt u, onder vermelding van ‘Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Veenkade 8, Maarssen Z/17/108723”, richten aan de gemeenteraad van Stichtse Vecht, Postbus 1212, 3600 BE Maarssen. Voor het indienen van uw zienswijze(n) kunt u ook gebruik maken van een digitaal formulier op www.stichtsevecht.nl. Mondeling kunt u uw zienswijze kenbaar maken aan de mevrouw L. van de Craats (14 0346).