Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Neder-BetuweStaatscourant 2018, 28430OverigOntwerp Bestemmingsplan “Kesteren, Hoofdstraat 31 en 33”

Logo Neder-Betuwe

Burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe maken bekend dat, op grond van de artikel 3.1 en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, het ontwerp van het bestemmingsplan “Kesteren, Hoofdstraat 31 en 33” ter inzage ligt.

Het bestemmingsplan is voorbereid om de vestiging van een supermarkt aan de Hoofdstraat 31 en 33 te Kesteren uit te sluiten. Hierdoor ontstaan er mogelijkheden om het leegstaande pand van de voormalige supermarkt te herontwikkelen.

Inzageperiode: 24 mei t/m 4 juli 2018

Inzageplaatsen:

 

Zienswijzen:

Schriftelijke of mondelinge zienswijzen over dit ontwerp bestemmingsplan kunnen door een ieder gedurende bovengenoemde termijn worden kenbaar gemaakt bij de gemeenteraad, t.a.v. de raadsgriffier, postbus 20, 4043 ZG Opheusden. Indien u uw zienswijze mondeling naar voren wilt brengen, dient u hiervoor vooraf telefonisch een afspraak te maken.

Opheusden, 23 mei 2018

Burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe