Ontwerp Bestemmingsplan Seahorse

Logo Hengelo

Het plangebied wordt gevormd door de percelen behorende bij het voormalig Seahorseterrein en de toegangsweg daarvan richting de Woolderesweg, kadastraal bekend als sectie A nummers 4546, 4178, 4179 en 5397 (deels).

Het voormalige fabrieksterrein van Seahorse ligt al geruime tijd braak. Al sinds een aantal jaren is er sprake van een mogelijke woningbouwontwikkeling op het terrein. Deze ontwikkeling past niet in het huidige bestemmingsplan. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is een herziening van het bestemmingsplan noodzakelijk. Het ontwerp bestemmingsplan Seahorse voorziet hierin.

 

Inzien en zienswijzen

U kunt het ontwerp bestemmingsplan en de bijbehorende stukken van 23 mei 2018 tot en met 3 juli 2018 op afspraak inzien in het stadskantoor aan de Hazenweg 121 en op www.hengelo.nl/?id=NL.IMRO.0164.BP0088-0201. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Antoine Mahler, telefoonnummer 14074. Tijdens de inzagetermijn kan eenieder schriftelijk, mondeling of digitaal zienswijzen indienen bij de gemeenteraad o.v.v. 2233404. Voor het mondeling indienen van zienswijzen kunt u contact opnemen met Antoine Mahler, telefoonnummer 14074. Een digitale zienswijze kunt u uitsluitend kenbaar maken via www.hengelo.nl/rozienswijze.

Naar boven