Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandStaatscourant 2018, 2767OverigVaststelling wijzigingen onderdelen windenergie en intensieve veehouderij van de Visie ruimte en mobiliteit, het Programma ruimte en de Verordening ruimte

Logo Zuid-Holland

 

Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben op 20 december 2017 het volgende vastgesteld:

  • de Partiële herziening van de Visie ruimte en mobiliteit, het Programma ruimte en de Verordening ruimte 2014, inzake windenergie;

  • de Actualisering 2016 van de Visie ruimte en mobiliteit, het Programma ruimte en de Verordening ruimte 2014, onderdeel intensieve veehouderij.

Mede naar aanleiding van zienswijzen, zijn daarbij wijzigingen aangebracht ten opzichte van de beide ontwerpen van de wijzigingen.

Inhoud

De Partiële herziening inzake windenergie heeft betrekking op het vastleggen van locaties voor windenergie in het Rijnmondgebied.

De Actualisering 2016, onderdeel intensieve veehouderij, heeft betrekking op beleid en regels over intensieve veehouderij, waaronder geitenhouderij. Met betrekking tot geitenhouderij zijn in de Verordening ruimte regels opgenomen als bedoeld in artikel 4.1, eerste én derde lid van de Wet ruimtelijke ordening. De regels op grond van het derde lid gaan vóór het gemeentelijke bestemmingsplan. De Actualisering 2016 heeft ook betrekking op andere onderdelen, maar die onderdelen zijn al op 14 december 2016 vastgesteld.

Waar kunt u de stukken inzien?

De partiële wijziging volgens de Wro-standaard kunt u inzien via de plannenviewer op de website van de provincie: www.zuid-holland.nl/vrm of op de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl. Via de website www.zuid-holland/vrm kunt u ook een printbare versie van de documenten (PDF) inzien en downloaden.

Beroep

Tegen de inhoud van de wijzigingen van de Visie ruimte en mobiliteit, het Programma ruimte en de Verordening ruimte 2014 kan geen beroep worden aangetekend.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij mw. M.F. van de Graaf (telefoon 06 - 55449068) of dhr. E. Molenwijk (telefoon 06 - 55449401) of e-mail: vrm@pzh.nl