Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 27618

Gepubliceerd op 17 mei 2018 09:00
Inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


ruimtelijkeplannen.nl

Bekendmaking voorontwerpbestemmingsplan Zwolle, parapluplan Woningsplitsing

Logo Zwolle

Burgemeester en wethouders van Zwolle maken ingevolge het bepaalde in artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening bekend dat het voorontwerpbestemmingsplan Zwolle, parapluplan Woningsplitsing met ingang van 17 mei 2018 gedurende zes weken tot en met 27 juni 2018 in het Stadskantoor (Lübeckplein 2) voor een ieder ter inzage ligt. Daarnaast is het plan te raadplegen op de website

www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0193.BP18004-0002

De bronbestanden zijn beschikbaar via

http://ro.zwolle.nl/plans/NL.IMRO.0193.BP18004-/NL.IMRO.0193.BP18004-0002

Een ieder kan op een computer in het Stadskantoor het digitale plan raadplegen.

Het Stadskantoor is geopend op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag

van 9.00 tot 17.00 uur en op donderdag van 9.00 tot 19.00 uur.

Het plangebied van het voorontwerpbestemmingsplan omvat de volgende gebieden:

 

 • 1.

  plangebied bestemmingsplan Binnenstad en omgeving;

 • 2.

  plangebied bestemmingsplan Assendorp;

 • 3.

  plangebied bestemmingsplan Diezerpoort;

 • 4.

  plangebied bestemmingsplan Kamperpoort. 

  Het voorontwerpbestemmingsplan voorziet in een regeling waarbij het gebruik van een bouwperceel voor meer dan één woning wordt uitgesloten. Bestaande situaties, waarbij meerdere woningen op één bouwperceel aanwezig zijn ten tijde van het ter inzage leggen van de ontwerpversie, zijn uitgezonderd van deze bepaling.

   

  Met deze regeling wordt beoogd om de leefbaarheid in de genoemde gebieden te beschermen en een te hoge druk op het woonmilieu te voorkomen die wordt veroorzaakt door een toename van het aantal woningen als gevolg van woningsplitsing. Het betreft de centrum-, detailhandels- en gemengde bestemmingen in genoemde gebieden.

 

Gedurende genoemde termijn van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk zijn inspraakreactie over het voorontwerpbestemmingsplan naar voren brengen bij het college, Afdeling Ruimtelijke Planvorming, t.a.v. J.P.Koppert,Postbus 10007, 8000 GA Zwolle.

Op zijn vroegst een half jaar na deze bekendmaking zal de gemeente de volgende stap zetten in de procedure en dit plan als ontwerpbestemmingsplan ter inzage leggen.

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl