Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HarlingenStaatscourant 2018, 27109OverigNaamgeving openbare ruimte Amaliastraat en Alexiastraat gemeente Harlingen

Logo Harlingen

In het bestemmingsplan Plan Zuid, fase 2 te Harlingen, worden 110 nieuwe woningen gebouwd. Hiervoor is een verkavelingsplan met nieuwe wegen gemaakt. Voor de nieuwe straten moet een naam worden vastgesteld.

Besluit

Vast te stellen voor de gewijzigde openbare ruimte:

  • 1.

    Amaliastraat te Harlingen, op tekening aangegeven in de kleur groen;

  • 2.

    Alexiastraat te Harlingen, op tekening aangegeven in de kleur rood.

Beide straatnamen zijn gelegen in de woonplaats Harlingen. De bestaande openbare ruimte met dezelfde benaming als hierboven blijft bestaan volgens de oude besluiten. Onder de openbare ruimte moet worden verstaan: de weg en alle aansluitende stoepen, fietspaden, bermen en eventuele sloten.

 

Namens burgemeester en wethouders

van de gemeente Harlingen

Namens deze,

Luutzen Louwsma

Beleidsmedewerker Openbare werken

Harlingen 08-05-2018