Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Infrastructuur en WaterstaatStaatscourant 2018, 270Besluiten van algemene strekking

Besluit van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, van 22 december 2017, nr. IENM/BSK-2017/311835, houdende vaststelling van het subsidieplafond op grond van de Subsidieregeling versterking omgevingsveiligheid BRZO-sector voor het jaar 2018

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat,

Gelet op artikel 8, eerste lid, van het Kaderbesluit subsidies I en M en artikel 4, derde lid, van de Subsidieregeling versterking omgevingsveiligheid BRZO-sector;

BESLUIT:

Enig artikel

Het subsidieplafond, bedoeld in artikel 4, derde lid, van de Subsidieregeling versterking omgevingsveiligheid BRZO-sector wordt voor de periode vanaf 10 januari 2018 tot en met 31 december 2018 vastgesteld op € 2.000.000,–.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT, Namens deze, DE DIRECTEUR-GENERAAL MILIEU EN INTERNATIONAAL, R.P. Lapperre