Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 26506

Gepubliceerd op 16 mei 2018 09:33
Inhoudsopgave

Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure condoleance-/ontmoetingsruimte, Pisartlaan 8 te Eijsden

Logo Eijsden-Margraten

Burgemeester en wethouders van Gemeente Eijsden-Margraten maken bekend dat het volgende besluit omgevingsvergunning ter inzage ligt voor:

het realiseren van een condoleance-/ontmoetingsruimte op het perceel Pisartlaan 8, 6245 SK te Eijsden. 

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van terinzagelegging van het besluit een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Limburg, Sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond.

U kunt ook digitaal beroep instellen bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/besuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Op bovengenoemde website vindt u de precieze voorwaarden.

Het beroepschrift/verzoekschrift dient te worden ondertekend en dient ten minste te bevatten:

de naam en adres van de indiener; de dagtekening; een omschrijving van het besluit waartegen het beroep/verzoek is gericht; de gronden van het beroep/verzoek.

Alle stukken liggen, ingaande de dag na de publicatiedatum, in het gemeentehuis ter inzage. Voor inzage en nadere informatie moet u een afspraak maken via het KlantContactCentrum, telefoonnummer 043 458 8488.

Tevens is het besluit en de bijbehorende stukken digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl met planid: NL.IMRO.1903.OMGBUIpm-VG01.

Eijsden-Margraten, 16 mei 2018

Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten

De secretaris, Mathea Severeijns

De burgermeester, Dieudonné Akkermans

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl