Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 26311

Gepubliceerd op 16 mei 2018 09:33
Inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


ruimtelijkeplannen.nl

Verleende omgevingsvergunning voor het realiseren van een kapschuur met paardenstalling en bijbehorende voorzieningen aan de Bearsterdyk 19 te Bears

Logo Leeuwarden

Van donderdag 17 mei 2018 tot en met donderdag 28 juni 2018 ligt de omgevingsvergunning ex artikel 2.12, eerste lid, aanhef en onder a, onder 3° van de Wabo voor het realiseren van een kapschuur met paardenstalling en bijbehorende voorzieningen op het adres Bearsterdyk 19 te Bears met bijbehorende stukken ter inzage.

Ontwikkeling

Met dit plan wordt de realisatie van een kapschuur met paardenstalling, een stapmolen, een paardrijbak, een paddock en een mestopslag op het adres Bearsterdyk 19 te Bears mogelijk gemaakt. Het plan is niet in overeenstemming met de bouw- en gebruiksvoorschriften van het ter plaatse geldende bestemmingsplan “Bûtengebiet”.

Inzage

De omgevingsvergunning met bijbehorende stukken kunt u inzien:

  • in het Gemeentehuis, Oldehoofsterkerkhof 2, Leeuwarden (op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur en op donderdag tot 19.30 uur). Hier kunt u ook vragen stellen over het plan en de procedure

  • via https://www.leeuwarden.nl/nl/ruimtelijke-plannen.

Beroep

Bent u het niet eens met deze verleende omgevingsvergunning? Dan kunt u beroep instellen bij de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. U kunt alleen beroep instellen:

  • van 18 mei 2018 tot en met 28 juni 2018;

  • als u belanghebbende bent en een zienswijze tegen de ontwerp- omgevingsvergunning hebt ingediend;

  • als u belanghebbende bent en aantoont dat u redelijkerwijs niet in staat bent  geweest tijdig zienswijzen bij het college in te dienen.

Voorlopige voorziening

Hebt u beroep ingesteld, dan kunt u tijdens de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Dit kan alleen in spoedeisende zaken.

Het besluit treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Als binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

   

 

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl