Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 26095

Gepubliceerd op 17 mei 2018 09:00Aanvraag omgevingsvergunning Complex Nieuwe Haven (14B03), Nieuwe Diep 27D, Den Helder, Inspectie Leefomgeving en Transport

Kennisgeving aanvraag

Reguliere voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, heeft ontvangen.

Inrichting: Complex Nieuwe Haven (14B03)

Locatie: Nieuwe Diep 27D, 1781 AD Den Helder

Activiteit: Bouwen

Voor: Optimaliseren beveiliging twee toegangen Complex Nieuwe Haven

(Moormanbrug en de Zuidpoort)

Aanvraagdatum: 1 mei 2018

Zaaknummer: 2018/0300

In dit stadium is het niet mogelijk uw mening te geven over de aanvraag. Nadat de Minister een besluit heeft genomen wordt u in de gelegenheid gesteld uw bezwaren kenbaar te maken.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl