Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 26093

Gepubliceerd op 16 mei 2018 09:33Omgevingsvergunning verleend Van Braam Houckgeestkazerne (32D21), Oude Arnhemse Bovenweg 1, Doorn (gemeente Utrechtse Heuvelrug) Inspectie Leefomgeving en Transport

Kennisgeving beschikking

Reguliere voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunning is verleend.

Inrichting: Van Braam Houckgeestkazerne (32D21)

Locatie: Oude Arnhemse Bovenweg 1, 3941 XM Doorn (gemeente Utrechtse Heuvelrug)

Activiteit: Bouwen

Voor: Het veranderen van de brandcompartimentering van gebouw 085

Aanvraagdatum: 21 februari 2018

Besluitdatum: 2 mei 2018

Bekendmaking: 3 mei 2018

Zaaknummer: 2018/0245

Inzage

De beschikking en de bijbehorende stukken zijn op verzoek beschikbaar en op te vragen bij het Meld- en Informatiecentrum (MIC) van de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tegen dit besluit bezwaar maken, binnen zes weken ingaande de dag na de dag van bekendmaking. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt (vermeld het zaaknummer) en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de Inspectie Leefomgeving en Transport, AIB/VVAIB, Postbus 16191, 2500 BD Den Haag.

Inlichtingen

Meld- en Informatiecentrum (MIC): telefoonnr. 088-489 00 00 en op www.ilent.nl.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl