Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatscourant 2018, 2599Benoemingen en ontslagen

Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 20 december 2017, nr. E&K/1282102, houdende de benoeming van de plaatsvervangend voorzitter en twee leden van de Adviescommissie restitutieverzoeken cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 3, tweede, derde en vijfde lid, van het Besluit Adviescommissie restitutieverzoeken cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog;

Besluit:

Artikel 1

Te rekenen vanaf 23 december 2017 worden benoemd tot lid van de Adviescommissie restitutieverzoeken cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog voor een periode van drie jaren:

  • Mevrouw dr. C.C. Wesselink,

  • De heer mr. dr. J.H. van Kreveld.

Artikel 2

Te rekenen vanaf 1 januari 2018 wordt benoemd tot plaatsvervangend voorzitter van de Adviescommissie restitutieverzoeken cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog tot 23 december 2018:

  • Mevrouw mr. H.M. Verrijn Stuart, reeds lid van voornoemde commissie.

Van dit besluit, waarvan mededeling zal worden gedaan in de Staatscourant, wordt een afschrift gezonden aan belanghebbenden.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven