Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 2599

Gepubliceerd op 19 januari 2018 09:00Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 20 december 2017, nr. E&K/1282102, houdende de benoeming van de plaatsvervangend voorzitter en twee leden van de Adviescommissie restitutieverzoeken cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 3, tweede, derde en vijfde lid, van het Besluit Adviescommissie restitutieverzoeken cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog;

Besluit:

Artikel 1

Te rekenen vanaf 23 december 2017 worden benoemd tot lid van de Adviescommissie restitutieverzoeken cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog voor een periode van drie jaren:

  • Mevrouw dr. C.C. Wesselink,

  • De heer mr. dr. J.H. van Kreveld.

Artikel 2

Te rekenen vanaf 1 januari 2018 wordt benoemd tot plaatsvervangend voorzitter van de Adviescommissie restitutieverzoeken cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog tot 23 december 2018:

  • Mevrouw mr. H.M. Verrijn Stuart, reeds lid van voornoemde commissie.

Van dit besluit, waarvan mededeling zal worden gedaan in de Staatscourant, wordt een afschrift gezonden aan belanghebbenden.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl