Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 25826

Gepubliceerd op 16 mei 2018 09:33
Inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


ruimtelijkeplannen.nl

Bestemmingsplan Steegstraat 18

Logo Roerdalen

Burgemeester en wethouders van Roerdalen maken bekend dat het ontwerp-bestemmingsplan ‘Steegstraat 18’ Herkenbosch voor een ieder ter inzage ligt.

Inzage en raadplegen

Het ontwerp-raadsbesluit en ontwerp-bestemmingsplan liggen met bijbehorende stukken vanaf 17 mei 2018 voor 6 weken ter inzage bij het Servicepunt Roerdalen. De planstukken zijn tevens elektronisch te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl onder de codering: NL.IMRO.1669.HKB17STEEGSTRAAT18-OW01.

Het plan

Het ontwerp-bestemmingsplan voorziet in het herbestemmen van een agrarische bedrijfswoning tot een burgerwoning aan de Steegstraat 18 te Herkenbosch. Deze locatie is kadastraal bekend als gemeente Melick sectie C nummer 2499 en 2500.

Zienswijzen

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze tegen het ontwerp-bestemmingsplan kenbaar maken. Een schriftelijke zienswijze kunt u richten aan de gemeenteraad van Roerdalen, postbus 6099, 6077 ZH Sint Odiliënberg. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze moet u een afspraak maken. Een afspraak dient uiterlijk één week voor het einde van de terinzagelegging te zijn gemaakt. Het is niet mogelijk telefonisch een zienswijze kenbaar te maken.  

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sjoerd van Eck van het team Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling, telefoon: (0475) 538 888.

 

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl