Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 25766

Gepubliceerd op 17 mei 2018 09:00Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning, TNO locatie Rijswijk, Inspectie Leefomgeving en Transport

Reguliere voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, heeft ontvangen.

Inrichting: TNO locatie Rijswijk

Locatie: Lange Kleiweg 137, 2288 GJ Rijswijk

Activiteit: Het vellen van een houtopstand

Voor: Het vellen van 6 bomen op TNO locatie Rijswijk

Aanvraagdatum: 30 april 2018

Zaaknummer: 2018/0298

In dit stadium is het niet mogelijk uw mening te geven over de aanvraag. Nadat de Minister een besluit heeft genomen wordt u in de gelegenheid gesteld uw bezwaren kenbaar te maken.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl