Vaststelling Wijzigingsplan Waterschapslaan 11-13

Logo Blaricum

 

Burgemeester en wethouders van Blaricum hebben op 19 december 2017 het wijzigingsplan “Waterschapslaan 11-13”, NL.IMRO.0376.WpWaterschapsln11-Va01 vastgesteld. De wijziging betreft aanpassing van de perceelgrens tussen Waterschapslaan 11 en Waterschapslaan 13 te Blaricum.

Inzien

U kunt het vastgestelde wijzigingsplan gedurende 6 weken inzien tussen 15 januari 2018 en 25 februari 2018 in het kantoor van de BEL Combinatie, Zuidersingel 5 in Eemnes bij de balie Vergunningen. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen naar 14 035. Het wijzigingsplan kunt u ook bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl

Indienen van beroep

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage door een belanghebbende die kan aantonen dat hij redelijkerwijs niet in staat was een zienswijze over het ontwerpplan in te dienen.

 

Blaricum, 11 januari 2018

 

Naar boven