Publicatie Regionale afspraken stedelijke ontwikkelingen Gooi en Vechtstreek

Logo Blaricum

 

Het college van burgemeester en wethouders van Blaricum maakt bekend dat, ter uitvoering van het bepaalde in artikel 5a, 5b en 5c van de Provinciale ruimtelijke verordening (PRV) de ‘Regionale Afspraken stedelijke ontwikkelingen Gooi en Vechtstreek’ heeft vastgesteld.

De gemeente moet zorgen voor een duurzaam ruimtegebruik met oog voor de toekomstige ruimtebehoefte en ontwikkelingen in de omgeving. Dat is wettelijk bepaald. Die zorg stopt niet bij de gemeentegrens. De gemeente moet bij elke stedelijke ontwikkeling, bijvoorbeeld de bouw van meer dan 10 woningen, nagaan of er regionaal behoefte bestaat aan die ontwikkeling.

De provincie heeft bepaald dat gemeenten in een regio met elkaar vastleggen hoe zij afstemmen over stedelijke ontwikkelingen. De vastgestelde afspraken voorzien daarin. De afspraken zien slechts op de wijze afstemming. De gemeente besluit zelf over het al dan niet toestaan van stedelijke ontwikkelingen.

De regionale afspraken zijn hier in te zien: https://www.regiogv.nl/gemeenteraden/publicaties

Naar boven