Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 23706

Gepubliceerd op 1 mei 2018 09:00Vaststelling Afnameperiodes rekentoets voortgezet onderwijs, schooljaar 2018–2019

Datum: 16 april 2018

Kenmerk: CvTE-18.00605

Het College voor Toetsen en Examens,

Gelet op artikel 2 lid 2a, van de Wet College voor toetsen en examens;

Besluit:

Artikel 1 Afnameperiodes rekentoets voortgezet onderwijs

De afnameperiodes rekentoets voortgezet onderwijs, schooljaar 2018–2019, worden vastgesteld zoals opgenomen in bijlage 1 bij dit collegebesluit.

Artikel 2 Tijdsduur

De duur van de rekentoetsen wordt vastgesteld op:

2F 90 minuten;

2ER 120 minuten;

2A-ER 120 minuten;

3F 120 minuten;

3ER 150 minuten;

3S 120 minuten.

Artikel 3 Bekendmaking

Dit besluit wordt geplaatst in de Staatscourant. De informatie wordt tevens geplaatst op de site www.examenblad.nl.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op 1 augustus 2018 ten behoeve van het schooljaar 2018–2019.

Artikel 5 Citeertitel

Dit collegebesluit kan worden aangehaald als Besluit afnameperiodes vaststelling rekentoets voortgezet onderwijs, schooljaar 2018–2019.

Het College voor Toetsen en Examens, de voorzitter, P.J.J. Hendrikse

BIJLAGE

Afnameperiodes rekentoets voortgezet onderwijs, schooljaar 2018–2019

De afnameperiodes van de rekentoets vo voor het schooljaar 2018–2019 zijn door het College voor Toetsen en Examens vastgesteld.

Eerste afnameperiode

Maandag 7 januari t/m zondag 20 januari 2019

Tweede afnameperiode

Maandag 4 maart t/m zondag 17 maart 2019

Derde afnameperiode

Maandag 27 mei t/m zondag 9 juni 2019


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl