Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtStaatscourant 2018, 23461Ruimtelijke plannenOntwerpbesluit omgevingsvergunning Oukoop 46, Ter Nieuwer Aa

Logo Stichtse Vecht

Burgemeester en wethouders van gemeente Stichtse Vecht maken bekend dat vanaf vrijdag 27 april tot en met donderdag 7 juni 2018 het ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor het legaliseren van een erfverharding op het perceel Oukoop 46 in Nieuwer ter Aa ter inzage ligt.

Inhoud 

Het ontwerpbesluit ziet op het legaliseren van een reeds gerealiseerde erfverharding langs de woning aan Oukoop 46. De erfverharding wordt aan het zicht vanaf het openbaar gebied onttrokken door een strook rietplanten en lisdodden langs de erfverharding.

Het ontwerpbesluit (NL.IMRO.1904.OVOukoop46NTA-OW01) is vanaf vrijdag 27 april 2018 te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en na afspraak in te zien bij het Omgevingsloket van de gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen (maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur).

Reageren 

Een ieder kan vanaf vrijdag 27 april 2018 gedurende zes weken schriftelijk (geen e-mail) of mondeling een zienswijze kenbaar maken. Uw schriftelijke zienswijze richt u aan Burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht, Postbus1212, 3600 BE Maarssen. Voor een mondelinge zienswijze neemt u contact op met de heer J. Gijsen (14 0346).