Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 21885

Gepubliceerd op 16 april 2018 09:00
Inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Externe bijlagen

Verkeersbesluit plaatsen gehandicaptenparkeerplaats Jan van Zutphenstraat te Amsterdam Nieuw-West.

Logo Amsterdam

Kenmerk: Z-18-229394-837741

 

Het algemeen bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Nieuw-West

gelet op:

de Wegenverkeerswet 1994 (Wvw 1994);

het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

artikel 49 lid 1 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW);

de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

de Verordening op de bestuurscommissies 2013 en het Bevoegdhedenregister;

de mandaatbesluiten van het algemeen bestuur en van het dagelijks bestuur van de bestuurscommissie;

Ingevolge de Nota Parkeren, wordt een gehandicaptenparkeerplaats niet toegekend voordat een geneeskundig onderzoek heeft plaatsgehad met betrekking tot de handicap van de aanvrager. Voorts wordt op grond van de Nota een gehandicaptenparkeerplaats als regel toegekend indien de geschatte loopafstand van de aanvrager minder bedraagt dan 100 meter.

 

Overwegingen ten aanzien van het besluit

dat wij op 12-04-2018 van u een verzoek hebben ontvangen om een gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen;

dat op basis van voornoemde overwegingen meent het algemeen bestuur van de bestuurscommissie een gehandicaptenparkeerplaats voorzien van een kenteken dient te worden toegewezen;

dat we het bord, onderbord en markering plaatsen op onderstaand adres met het desbetreffende kenteken;

dat dit besluit wordt gepubliceerd in De Staatscourant op www.overheid.nl;

BESLUIT

door het plaatsen van verkeersborden conform model E6 van Bijlage I van het

Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 “Gehandicaptenparkeerplaats” te plaatsen op de

volgende locatie:

Jan van Zutphenstraat ter hoogte van perceel 183 met als onderbord het kenteken van

de desbetreffende auto.

 

 

MEDEDELINGEN

Bezwaar- of beroepsclausule

Een belanghebbende bij dit besluit kan op grond van artikel 20 van de Wegenverkeerswet 1994 beroep instellen. Ingevolge artikel 7.1 van de Algemene wet bestuursrecht, dient men alvorens beroep in te stellen, tegen het besluit bezwaar te maken.

Stuur dit uiterlijk zes weken na de publicatie van het besluit in de Staatscourant naar:

Algemeen bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Nieuw-West

t.a.v. de afdeling Juridisch Bureau

Postbus 74019

1070 BA Amsterdam

Vermeld in uw bezwaarschrift:

- uw naam, adres en telefoonnummer

- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (stuur

een kopie mee of noem het kenmerk van het besluit)

- de redenen van uw bezwaar

- de datum en handtekening

Dient iemand anders namens u een bezwaarschrift in? Stuur dan een volmacht mee.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Het besluit blijft dus gelden.

Is dit voor u nadelig en kunt u de afloop van de bezwaarprocedure niet afwachten? Dan kunt u, als u een bezwaarschrift hebt ingediend, om een voorlopige voorziening vragen bij:

De Voorzieningenrechter van de Rechtbank te Amsterdam,

Sector Bestuursrecht

Postbus 75850

1070 AW Amsterdam

Voor het indienen van dit verzoekschrift is griffiegeld verschuldigd.

 

Het algemeen bestuur van de bestuurscommissie van het stadsdeel Nieuw-West

namens hen,

Selva Dekker

Specialist Vergunningen Stadsloket

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl