Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 21883

Gepubliceerd op 16 april 2018 09:00
Inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Externe bijlagen

Verkeersbesluit intrekking gehandicaptenparkeerplaats Funke Kupperstraat te Amsterdam Nieuw-West.

Logo Amsterdam

Kenmerk: Z-18-229394

 

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam

gelet op:

de Wegenverkeerswet 1994 (Wvw 1994);

het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

artikel 49 lid 1 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW);

de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

de Verordening op het lokaal bestuur in Amsterdam;

het mandaatbesluit van het waarnemend dagelijks bestuur van 27 maart 2018;

Ingevolge de Nota Parkeren, wordt een gehandicaptenparkeerplaats niet toegekend voordat een geneeskundig onderzoek heeft plaatsgehad met betrekking tot de handicap van de aanvrager. Voorts wordt op grond van de Nota een gehandicaptenparkeerplaats als regel toegekend indien de geschatte loopafstand van de aanvrager minder bedraagt dan 100 meter.

 

Overwegingen ten aanzien van het besluit

dat wij op 12-04-2018 van u een verzoek hebben ontvangen om uw gehandicaptenparkeerplaats op te heffen;

dat u als reden opgeeft dat mevrouw/de heer is/u gaat verhuizen/overleden;

dat we het bord en markering verwijderen op onderstaand adres met het desbetreffende kenteken;

dat dit besluit wordt gepubliceerd in De Staatscourant op www.overheid.nl;

 

BESLUIT

door het verwijderen van verkeersborden conform model E6 van Bijlage I van het

Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 “Gehandicaptenparkeerplaats” te verwijderen op

de volgende locatie: Funke Kupperstraat ter hoogte van perceel 27 met als onderbord het

kenteken van de desbetreffende auto.

 

 

MEDEDELINGEN

Bezwaar- of beroepsclausule

 

Een belanghebbende bij dit besluit kan op grond van artikel 20 van de Wegenverkeerswet 1994 beroep instellen. Ingevolge artikel 7.1 van de Algemene wet bestuursrecht, dient men alvorens beroep in te stellen, tegen het besluit bezwaar te maken.

Stuur dit uiterlijk zes weken na de publicatie van het besluit in de Staatscourant naar:

het dagelijks bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Nieuw-West

t.a.v. het Juridisch Bureau

Postbus 74019

1070 BA Amsterdam

Vermeld in uw bezwaarschrift:

- uw naam, adres en telefoonnummer

- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (stuur

een kopie mee of noem het kenmerk van het besluit)

- de redenen van uw bezwaar

- de datum en handtekening

Dient iemand anders namens u een bezwaarschrift in? Stuur dan een volmacht mee.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Het besluit blijft dus gelden.

Is dit voor u nadelig en kunt u de afloop van de bezwaarprocedure niet afwachten? Dan kunt u, als u een bezwaarschrift hebt ingediend, om een voorlopige voorziening vragen bij:

De Voorzieningenrechter van de Rechtbank te Amsterdam,

Sector Bestuursrecht

Postbus 75850

1070 AW Amsterdam

Voor het indienen van dit verzoekschrift is griffiegeld verschuldigd.

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam,

namens deze het dagelijks bestuur van de bestuurscommissie van het stadsdeel Nieuw-West

namens deze

Selva Dekker

Medewerker Stadsloket

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl