Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 21848

Gepubliceerd op 17 april 2018 09:12
Inhoudsopgave

Gemeente Goeree-Overflakkee - Verleende omgevingsvergunningen in afwijking van bestemmingsplan Ouddorp, Port Zelande 2

Logo Goeree-Overflakkee

Burgemeester en wethouders maken bekend dat in afwijking van het bestemmingsplan, gelet op de artikelen 2.10 en 2.12 lid 1a onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, omgevingsvergunningen verleend zijn voor

Activiteit bouwen en planologische afwijking :

 • Ouddorp, Port Zelande 2: het bouwen van een loods

 • Ouddorp, Port Zelande 2: het bouwen van een klimtoren

Inzage

De stukken kunt u inzien vanaf woensdag 18 april 2018 tot en met dinsdag 29 mei 2018 in het gemeentehuis, van Goeree-Overflakkee, Koningin Julianaweg 45 te Middelharnis. Het gemeentehuis is op maandag en vrijdag geopend van 08.00 tot 12.00 uur, op dinsdag tot en met donderdag van 08.00 tot 17.00 uur, op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur en elke eerste zaterdag van de maand van 09.00 uur tot 11.00 uur. De gemeente werkt alleen op afspraak. U kunt de stukken in pdf-formaat ook inzien op www.goeree-overflakkee.nl/terinzage.Daarnaast zijn de verleende omgevingsvergunningen eveneens gepubliceerd op de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroepstermijn

Vanaf donderdag 19 april 2018 kan gedurende zes weken beroep tegen de verleende omgevingsvergunning worden ingesteld bij de Rechtbank te Rotterdam, Sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam, door:

 • -

  belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend tegen de ontwerp-omgevingsvergunning;

 • -

  belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest binnen de gestelde termijn een zienswijze tegen de ontwerp-omgevingsvergunning hebben kunnen indienen;

 • -

  belanghebbenden die beroep instellen tegen de wijzigingen die bij verlening van de omgevingsvergunning zijn aangebracht.

Tevens kunnen voornoemde personen de voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, Sector bestuursrecht, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Bij dit verzoek dient een afschrift van het ingediende beroepschrift te worden overlegd.

Inwerkingtreding

De verleende omgevingsvergunning treedt in werking de dag na afloop van de genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep schorst de werking van een besluit niet. Indien binnen de beroepstermijn naast het beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, Sector bestuursrecht, treedt de omgevingsvergunning niet in werking totdat er op het verzoek is beslist.

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl