Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtStaatscourant 2018, 20556Ruimtelijke plannenOntwerpbesluit omgevingsvergunning Oud Aa 16 in Breukelen, Stichtse Vecht

Logo Stichtse Vecht

Burgemeester en wethouders van gemeente Stichtse Vecht maken bekend dat vanaf donderdag 12 april tot en met woensdag 23 mei 2018 het ontwerpbesluit omgevingsvergunning Oud Aa 16 in Breukelen ter inzage ligt.

Inhoud

Na sloop van een bedrijfsgebouw (voormalige woning) wordt een nieuw kantoorgebouw gebouwd.

Inzien

Het ontwerpbesluit (NL.IMRO.1904.OVOudAa16BRK-OW01) is vanaf donderdag 12 april 2018 te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en na afspraak (140346) in te zien bij het Omgevingsloket van de gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen (maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur).

Reageren

Belanghebbenden kunnen vanaf donderdag 12 april 2018 gedurende zes weken schriftelijk (geen e-mail) of mondeling een zienswijze kenbaar maken op dit ontwerpbesluit omgevingsvergunning. Met DigiD kunt u uw zienswijze indienen via www.stichtsevecht.nl. Een schriftelijke zienswijze richt u aan Burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht, Postbus1212, 3600 BE Maarssen. Voor een mondelinge zienswijze neemt u contact op met de heer J. Gijsen (140346).