Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeerhugowaardStaatscourant 2018, 20549OverigVoorbereidingsbesluit Reservelocatie/Lapis Lazuli Stadshart Heerhugowaard

Logo Heerhugowaard

De gemeenteraad van Heerhugowaard heeft in haar vergadering op 27 maart 2018 besloten om de coördinatieregeling toe te passen en een voorbereidingsbesluit te nemen ten behoeve van het project Reservelocatie/Lapis Lazuli in het Stadshart van Heerhugowaard.

 

Het betreft het gebied aan het Stadsplein aan de Zuidtangent, ter plaatse van het parkeerterrein dat ligt tussen Dekamarkt en ingang parkeergarage gemeentehuis. Een bestemmingsplan wordt voorbereid om enkele wijzigingen in gebruik mogelijk te maken: wonen op de begane grond en om de gebruiksmogelijkheid voor detailhandel te beperken.

 

De gemeentelijke coördinatieregeling maakt het mogelijk om gecoördineerd over het toekomstig bestemmingsplan en diverse (omgevings)vergunningaanvragen te besluiten. Dit betekent dat de publicatie en terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerpbesluiten van onder andere vergunningaanvragen gelijktijdig zal plaatsvinden, waarna zienswijzen kunnen worden ingediend. Tegen de besluiten kan in één keer beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden ingesteld. De coördinatieregeling heeft dus tot gevolg dat er slechts één gecombineerde procedure doorlopen hoeft te worden, in plaats van verschillende afzonderlijke procedures.

 

Het voorbereidingsbesluit is gericht op het tegengaan van ongewenste ontwikkelingen in het bestemmingsplangebied.

 

Het voorbereidingsbesluit en het coördinatiebesluit liggen (met bijbehorende kaart) met ingang van 10 april gedurende zes weken ter inzage bij het Informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis aan de Parelhof 1. De openingstijden van het gemeentehuis zijn maandag tot en met donderdag van 10.00 tot 17.00 uur en vrijdag van 10.00 tot 20.00 uur.

 

Het voorbereidingsbesluit is digitaal te raadplegen op de website ruimtelijkeplannen.nl. Als u bij zoekterm de naam Voorbereidingsbesluit Reservelocatie/Lapis Lazuli invult of de volgende code: IDN NL.IMRO.0398.BP73STADSHARTLAP-VB.01 wordt u direct naar het plan geleid.

 

Tegen het raadsbesluit tot het van toepassing verklaren van de coördinatieregeling en het voorbereidingsbesluit kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.

 

Heerhugowaard,

3 april 2018

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard.

15RO06S