Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtStaatscourant 2018, 20548Ruimtelijke plannenOntwerpbesluit omgevingsvergunning Scheendijk 18-19 Breukelen, Stichtse Vecht

Logo Stichtse Vecht

Burgemeester en wethouders van gemeente Stichtse Vecht maken bekend dat vanaf woensdag 11 april tot en met dinsdag 22 mei 2018 het ontwerpbesluit omgevingsvergunning Scheendijk 18-19 Breukelen ter inzage ligt.

Inhoud

Na sloop van alle bouwwerken, waaronder twee stacaravans en een recreatiewoning, worden twee kleine recreatiewoningen teruggebouwd.

Inzien

Het ontwerpbesluit (NL.IMRO.1904.OVSchendijk1819BRK-OW01) is vanaf woensdag 11 april 2018 te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en na afspraak (140346) in te zien bij het Omgevingsloket van de gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen (maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur).

Reageren

Belanghebbenden kunnen vanaf woensdag 11 april 2018 gedurende zes weken schriftelijk (geen e-mail) of mondeling een zienswijze kenbaar maken op dit ontwerpbesluit omgevingsvergunning. Met DigiD kunt u uw zienswijze indienen via www.stichtsevecht.nl. Een schriftelijke zienswijze richt u aan Burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht, Postbus1212, 3600 BE Maarssen. Voor een mondelinge zienswijze neemt u contact op met de heer J. Gijsen (14 0346).