Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 19093

Gepubliceerd op 4 april 2018 10:09
Inhoudsopgave

Kennisgeving subsidieregeling Groene daken en gevels Amsterdam 2018

Logo Amsterdam

Burgemeester en wethouders van Amsterdam maken ingevolge de Algemene wet bestuursrecht, titel 4.2 juncto artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening Amsterdam 2013 (ASA2013), het volgende bekend:

 

Burgemeester en wethouders van Amsterdam hebben bij besluit van 27 maart 2018 besloten:

 

 • 1.

  In te stemmen met de subsidieregeling groene daken en gevels Amsterdam 2018 (bijlage 1)

  • a.

   Waarin artikel 6.1. het subsidieplafond is gewijzigd, opgehoogd met € 133.333 (naar € 258.333 per kwartaal), ten opzichte van de bestaande regeling groene daken en gevels Amsterdam 2017.

 • 2.

  In te stemmen met het intrekken van de subsidieregeling groene daken en gevels Amsterdam 2017 per 31 maart 2018.

 • 3.

  Kennis te nemen van de toelichting op de subsidieregeling groene daken en gevels Amsterdam 2018 (bijlage 2).

 • 4.

  In te stemmen met het verlenen van mandaat aan de directeur van de RvE Ruimte en Duurzaamheid om subsidie te verstrekken op basis van de subsidieregeling groene daken en gevels Amsterdam 2018.

 

Subsidieregeling Groene daken en gevels Amsterdam 2018

Van de subsidieregeling groen in de buurt en stadslandbouw-voedselinitiatieven (GIB) is in 2016 en 2017 weinig gebruik gemaakt. Hierdoor is een vrijval Groengelden ontstaan van € 650.000. Het college stemt in met een deel (€ 400.000) herverdeling naar de subsidieregeling groene daken en gevels Amsterdam 2018. De overige herverdeling (€ 250.000) is bestemd voor de Amsterdamse Impuls Schoolpleinenregeling (AIS) regeling. De GIB wordt verbeterd en blijft ook voortbestaan in 2018 met gelijkblijvend budget voor 2018 (totaal € 470.000).

 

Amsterdam, 27 maart 2018,

burgemeester en wethouders,

   

J.J. van Aartsen A.H.P. van Gils

Waarnemend burgemeester gemeentesecretaris

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl