Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AlmereStaatscourant 2018, 18762VergunningenPlanologisch afwijken ten behoeve van de bouw van een 4 appartementengebouwen met ieder 6 appartementen op kavel 4H3 aan de Adriaan Blockstraat in het Columbuskwartier te Almere.

Logo Almere

Ontwerp omgevingsvergunning voor het planologisch afwijken ten behoeve van de bouw van 4 appartementen gebouw met ieder 6 appartementen gelegen aan de Adriaan Blockstraat in het Columbuskwartier te Almere.

Dossiernummer SBA 175674

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 15 december 2017 bovengenoemde aanvraag om omgevingsvergunning hebben ontvangen. Met ingang van 3 april tot en met 15 mei 2018 wordt de ontwerp omgevingsvergunning, voor een periode van zes weken ter inzage gelegd. Deze ontwerp omgevingsvergunning heeft betrekking op de activiteiten “Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening” (afwijking van het bestemmingsplan).Via telefoonnummer 14036 van de gemeente Almere kan een afspraak in het stadhuis (B-passage), Stadhuisplein 1, gemaakt worden om de stukken in te zien.

Gedurende bovenstaande termijn kan een ieder schriftelijk (geen email) zijn zienswijze naar voren brengen. U kunt uw zienswijze richten aan: Het college van burgemeester en wethouders van Almere, Postbus 200, 1300 AE Almere. Uw zienswijze dient te zijn voorzien van uw naam en adres, de datum, tegen welk besluit uw zienswijze zich richt en de redenen van uw zienswijze. Een mondelinge zienswijze indienen op het stadhuis kan alleen na een voorafgaande afspraak via telefoonnummer 14036.