Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LeeuwardenStaatscourant 2018, 17803Ruimtelijke plannenOntwerp wijzigingsplan Leeuwarden Buitengebied – Gronden voormalige N31

Logo Leeuwarden

Van 29 maart 2018 tot en met 9 mei 2018 ligt het ontwerp wijzigingsplan Leeuwarden Buitengebied – Gronden voormalige N31 met bijbehorende stukken ter inzage. Plangebied

Het plangebied betreft het deel van de N31 tussen Leeuwarden en Marssum dat door de komst van de Haak om Leeuwarden niet meer voor het verkeer wordt gebruikt.

Ontwikkeling

De bestemming Verkeer wordt gewijzigd in de bestemming Agrarisch. De functie van de weg is vervallen door de realisatie van de Haak om Leeuwarden. De gronden kunnen hierdoor weer agrarisch worden gebruikt.

Inzage

Het ontwerp wijzigingsplan met bijbehorende stukken kunt u inzien:

  • in het Gemeentehuis, Oldehoofsterkerkhof 2, Leeuwarden (op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur en op donderdag tot 19.30 uur). Hier kunt u ook vragen stellen over het plan en de procedure

  • via de website

Reageren

In de periode waarin het ontwerp wijzigingsplan ter inzage ligt, kunt u uw zienswijze over het plan indienen. Dat kan schriftelijk of mondeling. In een zienswijze beschrijft u met welke punten u het wel of niet eens bent en waarom. Deze punten kan het college dan nog meenemen in het definitieve besluit.

  • schriftelijk: schrijf een brief aan de gemeente Leeuwarden, t.a.v. het college, Postbus 21000, 8900 JA Leeuwarden

Vermeld in uw brief:

  • ontwerp wijzigingsplan Leeuwarden Buitengebied – Gronden voormalige N31

  • waarom u een zienswijze indient

  • de datum

  • uw naam en adres

  • uw handtekening

  • mondeling: maak een afspraak via 14 058 (ma. t/m vr. 08.30 - 17.00 uur).