Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OverijsselStaatscourant 2018, 1720VergunningenProvincie Overijssel - Benodigde goedkeuring van de begrotingen 2018 door Gedeputeerde Staten

Logo Overijssel

Gedeputeerde Staten van Overijssel maken op grond van artikel 205, lid 2 van de Gemeentewet bekend, dat de begrotingen voor het dienstjaar 2018 en de wijzigingen daarvan van de volgende gemeenten hun goedkeuring behoeven:

  • 1.

    Gemeente Almelo en

  • 2.

    Gemeente Twenterand

 

Zwolle, 10 januari 2018

Gedeputeerde Staten van Overijssel,

Namens deze:

Hans Steijn