Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatscourant 2018, 17125Besluiten van algemene strekking

Wijziging van de Vaststelling Rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens voortgezet onderwijs in 2019

Datum: 16 maart 2018

Kenmerk: CvTE-18.00592

Het College voor Toetsen en Examens,

Gelet op artikel 2, tweede lid, aanhef en onderdeel b, van de Wet College voor toetsen en examens;

Besluit:

ARTIKEL I

De Vaststelling Rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens voortgezet onderwijs in 2019 wordt als volgt gewijzigd:

Bijlage 1 wordt vervangen door de bijlage bij dit besluit.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 augustus 2018.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst

Het College voor Toetsen en Examens, de voorzitter, P.J.J. Hendrikse

BIJLAGE 1

 

BB

KB

GL en TL

havo

vwo

vanaf

1 januari

       

cpe beeldend

           

vanaf

18 maart

[week12]

   

cpe beeldend

   
           

vanaf

1 april [week 14]

cspe beroepsgericht,

cspe beroepsgericht,

cspe beroepsgericht

   
           

vanaf

1 april [week 14]

digitale examens algemene vakken

digitale examens algemene vakken

     
           

Week 19

BB1

KB1

GL en TL

havo

vwo

do 9 mei

     

9:00–12:00

9:00–12:00

       

filosofie

Grieks

 

13:30–15:00

13:30–15:30

13:30–15:30

13:30–16:30

13:30–16:30

 

Nederlands

biologie

biologie

wiskunde A, B

scheikunde

           

vr 10 mei

9:00–10:30

 

9:00–11:00

9:00–11:30

9:00–11:30

 

maatschappijkunde

 

dans, drama

Duits

muziek

 

13:30–15:00

13.30–15.30

13:30–15:30

13:30–16:30

13:30–16:30

 

nask 1

Nederlands

Nederlands

m&o

Nederlands

X Noot
1

De in het rooster opgenomen vakken in de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg betreffende de centrale examens die op een vast moment worden afgenomen.

Week 20

BB1

KB1

GL en TL

havo

vwo

ma 13 mei

 

9:00–11:00

9:00–11:00

9:00–12:00

9:00–12:00

   

Duits

Duits

geschiedenis

geschiedenis

 

13:30–15:00

13:30–15:30

13:30–15:30

13:30–16:30

13:30–16:30

 

Engels

economie

economie

natuurkunde

biologie

           

di 14 mei

 

9:00–11:00

9:00–11:00

 

9:00–11:30

   

geschiedenis

geschiedenis

 

Duits

 

13:30–15:00

13:30–15:30

13:30–15:30

13:30–16:00

13:30–16:30

 

economie

nask 1

nask 1

Engels

economie

           

wo 15 mei

9:00–10:30

9:00–11:00

9:00–11:00

9:00–12:00

9:00–12:00

 

geschiedenis

aardrijkskunde

aardrijkskunde

maatschappij-wetenschappen

kunst (b/d/d/m/a)2

 

13:30–15:00

13:30–15:30

13:30–15:30

13:30–16:00

13:30–16:00

 

Frans

Frans

Frans

Frans

Engels

           

do 16 mei

9:00–10:30

 

9:00–11:00

   
 

aardrijkskunde

 

muziek

   
 

13:30–15:00

13:30–15:30

13:30–15:30

13:30–16:30

13:30–16:00

 

wiskunde

wiskunde

wiskunde

Nederlands

tehatex

           

vr 17 mei

9:00–10:30

   

9:00–11:30

9:00–12:00

 

Duits

   

muziek

aardrijkskunde

   

13:30–15:30

13:30–15:30

13:30–16:30

13:30–16:30

   

Engels

Engels

biologie

natuurkunde

X Noot
1

De in het rooster opgenomen vakken in de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg betreffende de centrale examens die op een vast moment worden afgenomen.

X Noot
2

kunst (beeldende vormgeving/ dans/ drama/ muziek/ algemeen)

Week 21

BB1

KB1

GL en TL

havo

vwo

ma 20 mei

 

9:00–11:00

9:00–11:00

9:00–12:00

9:00–12:00

   

maatschappijkunde

maatschappijkunde

kunst (b/d/d/m/a)2

filosofie

 

13:30–15:00

 

13:30–15:30

13:30–16:30

13:30–16:30

 

biologie

 

nask 2

economie

wiskunde A, B, C

           

di 21 mei

   

9:00–11:00

9:00–12:00

9:00–12:00

     

beroepsgericht GL3

aardrijkskunde

Latijn

     

13:30–15:30

13:30–16:30

13:30–16:30

     

beeldende vakken

scheikunde

m&o

           

wo 22 mei

   

9:00–11:00

 

9:00–12:00

     

Fries

 

maatschappij-wetenschappen

 

13:30–15:00

13:30–15:30

13:30–15:30

13:30–16:00

13:30–16:00

 

Spaans, Turks, Arabisch

Spaans, Turks, Arabisch

Spaans, Turks, Arabisch

tehatex

Frans

           

do 23 mei

     

9:00–11:30

9:00–11:30

       

Fries, Russisch

Fries, Russisch

       

13:30–16:00

13:30–16:00

       

Spaans, Turks, Arabisch

Spaans, Turks, Arabisch

           

vr 24 mei

         
           
           
           
X Noot
1

De in het rooster opgenomen vakken in de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg betreffende de centrale examens die op een vast moment worden afgenomen.

X Noot
2

kunst (beeldende vormgeving/ dans/ drama/ muziek/ algemeen)

X Noot
3

Gemengde Leerweg: beroepsgerichte vakken voertuigentechniek en transport & logistiek

Week 22

BB1

KB1

GL en TL

havo

vwo

ma 27 mei

Vanaf deze datum ruimte voor eventuele toepassing ‘Continuïteitsplan centrale examens’2

X Noot
1

De in het rooster opgenomen vakken in de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg betreffende de centrale examens die op een vast moment worden afgenomen.

X Noot
2

Continuïteitsplan centrale examens

Voor eventualiteiten waarbij de geheimhouding van de examens geschonden is of afname niet mogelijk is, treedt een Continuïteitsplan in werking. In het meest ingrijpende noodscenario kunnen één of meer centrale examens worden uitgesteld en kunnen het eerste en tweede tijdvak zich uitstrekken tot het moment van de aanvang van de vroegste zomervakantie (aanvangsdatum 6 juli 2019, volgens het overzicht schoolvakanties schooljaar 2018–2019 van het Ministerie van OCW).

TOELICHTING

De vakken BB papier Nederlands en Frans zijn ten opzichte van het eerdere rooster gewisseld van plaats. De vakken staan vet gedrukt in de gewijzigde bijlage.

De wijziging heeft een beperkt effect, omdat slechts enkele scholen aan de papieren afname Nederlands en Frans BB deelnemen. Voor vmbo BB scholen die het centraal examen Nederlands digitaal afnemen is deze wijziging niet relevant.

Het College voor Toetsen en Examens, de voorzitter, P.J.J. Hendrikse