Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OegstgeestStaatscourant 2018, 17022OverigTerinzagelegging ontwerp Oranje Nassau, wijzigingsplan Duivenvoordestraat, maatschappelijke voorziening, gemeente Oegstgeest

Logo Oegstgeest

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat het ontwerp Oranje Nassau, wijzigingsplan Duivenvoordestraat, maatschappelijke voorziening, overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, met ingang van 29 maart 2018 tot en met 9 mei 2018 ter inzage ligt.

 

Bestemmingsplangebied

 

Het voorliggende wijzigingsplan betreft de ontwikkeling van een maatschappelijke voorziening in het zuiden van Oegstgeest. Het plangebied betreft het oostelijk deel van het sportterrein van ASC, in het verlengde van de Spaargarenstraat.

 

De grens van het plangebied van dit wijzigingsplan volgt de grens van het plangebied van het eerder vastgestelde wijzigingsplan ‘Oranje Nassau, wijzigingsplan Duivenvoordestraat’. In dat wijzigingsplan was de locatie voor de maatschappelijke voorziening buiten het plangebied gelaten. Voorliggend wijzigingsplan vult de ontstane ‘witte vlek’ als het ware op.

 

Het ontwerpwijzigingsplan en de bijbehorende stukken zijn te vinden via de website van de gemeente www.oegstgeest.nl> bestemmingplannen> nu-ter-inzage. Ook kan een papierenversie van het ontwerpwijzigingsplan gedurende deze termijn bij de receptie van het gemeentehuis, Rhijngeesterstraatweg 13 te Oegstgeest worden ingezien.

 

Zienswijzen

Tijdens deze termijn kan een ieder gemotiveerd zijn zienswijze over het ontwerpwijzigingsplan indienen. Dit kan mondeling, maar wij geven de voorkeur aan een schriftelijk zienswijze. Vermeld altijd uw naam en adresgegevens. Anonieme zienswijzen nemen wij niet in behandeling. Een schriftelijke zienswijze kan worden gericht aan de gemeenteraad van Oegstgeest, postbus 1270, 2340 BG Oegstgeest, o.v.v. Z/17/102898 - zienswijze Oranje Nassau, wijzigingsplan Duivenvoordestraat, maatschappelijke voorziening. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze maakt u een afspraak met een medewerker van Team Ruimte/ Beleid en Advies.