Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NeerijnenStaatscourant 2018, 17007OverigKennisgeving voorbereiding ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Neerijnen, Veegplan 2017, herziening Sint Antoniestraat ong. Tuil, Zonnepark, gemeente Neerijnen

Logo Neerijnen

Burgemeester en wethouders van Neerijnen maken ingevolge artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening bekend dat zij een bestemmingsplan voorbereiden voor:

 

Buitengebied Neerijnen, Veegplan 2017, herziening Sint Antoniestraat ong. Tuil, Zonnepark. Aanpassen bestemming .

 

Het ontwerp bestemmingsplan zal naar verwachting in april/mei gedurende 6 weken ter inzage worden gelegd in het gemeentehuis. Het plan ligt ook in het gemeentehuis ter inzage. Om van deze mogelijkheid gebruik te maken dient u vooraf een afspraak te maken. Tijdens de periode dat het ontwerpwijzigingsplan ter inzage ligt is het mogelijk om zienswijze kenbaar te maken.

 

De kennisgeving van de ter inzage ligging van het ontwerpwijzigingsplan zal in de aangegeven periode gepubliceerd worden in het Nieuwsblad Geldermalsen, de gemeentelijke website en de Staatscourant. In de publicatie zal worden aangegeven hoe u zienswijze kunt kenbaar maken.

 

Op grond van artikel 1.3.1, lid 2 Bro wordt hier gemeld dat geen gelegenheid wordt geboden zienswijzen omtrent dit voornemen naar voren te brengen en dat er geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid wordt gesteld advies uit te brengen over dit voornemen.

 

Neerijnen, 15 maart 2018

Burgemeester en wethouders van Neerijnen