Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
StadskanaalStaatscourant 2018, 16710Ruimtelijke plannenZ- 17-035789 - Gemeente Stadskanaal – Ontwerp Bestemmingsplan “Landelijk gebied, Zandtangerweg 46” Mussel

Logo Stadskanaal

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal maken bekend dat het ontwerp Bestemmingsplan “Landelijk gebied, Zandtangerweg 46” gedurende een termijn van zes weken voor een ieder ter inzage ligt. Met dit ontwerp wordt de uitbreiding van het bouwperceel en de bouw van een nieuw bedrijfsgebouw mogelijk gemaakt.

Waar kunt u het ontwerp inzien?

Het ontwerp en de bijbehorende stukken liggen vanaf 23 maart tot en met 3 mei 2018 voor een ieder ter inzage. U kunt het ontwerp inzien bij de publieksbalie in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Stadskanaal. Ook kunt u het ontwerp in digitale vorm raadplegen en verkrijgen op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0037.BP1609-on01 en op www.stadskanaal.nl.

U wilt reageren?

U kunt tot en met 3 mei 2018  uw zienswijze kenbaar maken. Dit kunt u schriftelijk doen door een brief te sturen aan de gemeenteraad, Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal. U kunt dit ook mondeling doen door te bellen voor een afspraak naar (0599) 631 631. Indien u een zienswijze heeft ingediend wordt u in de gelegenheid gesteld om uw zienswijze mondeling toe te lichten aan een afvaardiging van de gemeenteraad (hoorcommissie).