Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GroningenStaatscourant 2018, 1638Ruimtelijke plannenVoorbereidingsbesluit Openbaar Vaarwater

Logo Groningen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op 20 december 2017, onder nummer 6l, heeft besloten te verklaren dat een herziening van het bestemmingsplan Openbaar Vaarwater wordt voorbereid voor het gebied, dat als besluitgebied is aangegeven op de bij dit besluit horende verbeelding.

Dit voorbereidingsbesluit heeft betrekking op het plangebied van het bestemmingsplan Openbaar Vaarwater, vastgesteld door de gemeenteraad op 27 januari 2010, onder nummer 8b. Met dit voorbereidingsbesluit wordt beoogd ongewenste ontwikkelingen te voorkomen. Het voorbereidingsbesluit geldt voor een termijn van een jaar en treedt in werking op 11 januari 2018.

Het voorbereidingsbesluit ligt met ingang van 11 januari 2018 voor een ieder ter inzage bij het gemeentelijk Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1, op werkdagen van 9.00 uur tot 13.00 uur, van 14.00 tot 17.00 uur uitsluitend op afspraak.

Het besluit is tevens in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl en op https://gemeente.groningen.nl/projecten-en-bestemmingsplannen. Het identificatienummer is NL.IMRO.0014.VB031Openbaarvaarw-vg01.

Groningen, 10 januari 2018