Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatscourant 2018, 16103Benoemingen en ontslagen

Besluit van 9 maart 2018, nr. 2018000129, houdende intrekking van het besluit van 24 januari 2018 betreffende de (her)benoeming van leden van de Gezondheidsraad alsmede de (her)benoeming van leden van de Gezondheidsraad

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 5 maart 2018, kenmerk 1298471-173565-WJZ;

Gelet op artikel 11, eerste lid, van de Kaderwet adviescolleges;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Het koninklijk besluit van 24 januari 2018 betreffende de (her)benoeming van leden van de Gezondheidsraad wordt ingetrokken.

Artikel 2

Te rekenen vanaf 1 januari 2018 worden tot lid van de Gezondheidsraad voor de duur van 4 jaar benoemd:

 • Mevrouw dr. ir. J.W.J. Beulens, Utrecht;

 • Mevrouw prof. dr. M.A. Koelen, Rhenen;

 • Mevrouw prof. dr. M.P.G. Koopmans, Huis ter Heide;

 • De heer prof. dr. H. van Lente, Maastricht;

 • De heer dr. ir. R.M.C. Mestrom, Lieshout;

 • De heer dr. ir. M.M. Paulides, Raamsdonksveer;

 • De heer dr. R.H.M. Pierik, Utrecht;

 • De heer prof. dr. C.D.A. Stehouwer, Meerssen.

Artikel 3

Te rekenen vanaf 1 januari 2018 worden tot lid van de Gezondheidsraad voor de duur van 4 jaar herbenoemd:

 • Mevrouw prof. dr. M.C. Cornel, Amersfoort;

 • Mevrouw dr. G.A. Donker, Ekehaar;

 • De heer mr. dr. J.H.H.M. Dorscheidt, Eelderwolde;

 • De heer prof. dr. ing. J.W. Erisman BA, Schagen;

 • De heer prof. dr. J.B. van Goudoever, Amsterdam;

 • De heer prof. dr. J. Groeneweg, Boskoop;

 • De heer dr. P.J. van den Hazel, Ellecom;

 • De heer prof. dr. R.C. Hennekam, Utrecht;

 • De heer prof dr. J.B.L. Hoekstra, Zeist;

 • De heer dr. ir. R. Houba, Maastricht;

 • De heer prof. dr. J.E.E. Keunen, Nijmegen;

 • De heer prof. dr. H.B.J. Leemans, Bennekom;

 • Mevrouw prof. dr. R.C. van der Mast, Rotterdam;

 • De heer prof. dr. J.G. Nijhuis, Gronsveld;

 • De heer prof. dr. M.J. Schalij, Voorschoten;

 • De heer prof. dr. J.L. Severens, Venray;

 • De heer prof. mr. J.G. Sijmons, Zwolle;

 • De heer prof. dr. J.P. van der Sluijs, Leiden;

 • Mevrouw prof. dr. ir. M. Visser, Hilversum;

 • De heer prof. F.C.M. Wegman, Voorschoten;

 • De heer prof. dr. J.H.J. Wokke, Bosch en Duin.

Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Wassenaar, 9 maart 2018

Willem-Alexander

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge