Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 15210

Gepubliceerd op 12 maart 2018 17:24
Inhoudsopgave

Voorkeursrecht Kop Boulevard

Logo Enschede

Inleiding

Burgemeester en wethouders van Enschede maken op grond van artikel 7 eerste lid van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) bekend dat de gemeenteraad op 12 maart 2018 op grond van artikel 5 Wvg heeft besloten een perceel aan te wijzen waarop de artikelen 10 tot en met 24 en 26 en 27 Wvg van toepassing zijn. Het perceel is gelegen op de hoek Boulevard 1945/ Nijverheidsstraat. De locatie is aangeduid als “Wonen en (mogelijk) commerciële functies”.

Het besluit treedt in werking de dag na publicatie in de Staatscourant.

Op grond van artikel 9 Wvg geldt het voorkeursrecht voor een periode van drie jaar tenzij voor dat tijdstip een structuurvisie, bestemmingsplan of projectbesluit is vastgesteld waarna het voorkeursrecht automatisch doorloopt

Ter inzage

Het besluit van de gemeenteraad ligt tezamen met bijbehorende bijlagen, bevattende het kadastrale overzicht en een lijst met daarop het aangewezen perceel en de naam van gerechtigde, alsmede overige relevante gegevens, op het stadskantoor ter inzage met ingang van 22 maart 2918. Het stadskantoor is gevestigd aan de Hengelosestraat 51 te Enschede.

U kunt contact met ons opnemen. Dit kan digitaal via vergunning@enschede.nl of telefonisch via nummer 053- 4817100. U kunt de stukken dan digitaal toegestuurd krijgen, of op afspraak inzien bij de balie van het Stadskantoor.

De openingstijden zijn.

• Maandag t/m vrijdag 08.30 - 16.30 uur

• Donderdagavond 17.00 - 19.30 uur

Bezwaar en beroep

Tegen het besluit staat bezwaar en beroep open bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Enschede. Ingevolge de Awb kunnen belanghebbenden gedurende een termijn van zes weken, ingaande de dag na dagtekening van deze bekendmaking, een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Enschede, t.a.v. de afdeling Gebieds en Projectontwikkeling, Postbus 20

7500 AA Enschede

Voorlopige voorziening

Bezwaarden hebben de mogelijkheid om -wanneer zij een spoedeisend belang aanwezig achten- ingevolge artikel 8:81 Awb een voorlopige voorziening aan te vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel (bestuursrechter), Postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

 

 

12 maart 2018

Burgemeester en wethouders van Enschede.

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl